Inhalt

Anna Specht-Schampera

Radca prawny
Partner

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Prawo budowlane
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo umów handlowych
 • Procesy i postępowania arbitrażowe
 • Gospodarka odpadami

Ekspertyza

Anna Specht-Schampera pracuje jako radca prawny od 2001 roku. W SDZLEGAL SCHINDHELM kieruje Działem prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych przed KIO. Skutecznie wspiera podmioty zamierzające zawrzeć umowy w trybie udzielenia zamówienia publicznego, jak również zamawiających w zakresie wyboru wykonawcy, w tym opracowania SIWZ. W latach 2016, 2017 i 2018 została wyróżniona przez Chambers&Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych.

Mecenas Anna Specht-Schampera jest współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP). Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a także ekspertem prawnym Rady RIPOK (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Prowadzi seminaria w języku polskim i niemieckim dla podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Jest autorem licznych artykułów, publikowanych między innymi w miesięczniku “Przetargi Publiczne” oraz innych czasopismach branżowych, podejmujących zagadnienia prawa zamówień publicznych, prawa gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

Referencje

Doradztwo na rzecz klientów z kapitałem francuskim z branży budowlanej (nadzór/projektowanie) w następujących projektach:

 • nadzór nad budową układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka – Etap II;
 • nadzór nad budową Autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala;
 • projekt i nadzór nad budową Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61;
 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją Budowy Obwodnicy Wrocławia A-8 (w tym budowy Mostu na Rędzinie);
 • studium wykonalności „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań – Szczecin – Świnoujście”;
 • studium wykonalności dla projektu modernizacji linii kolejowej E 65 Południe;
 • nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Sokołów Małopolski Północ”;
 • zarządzanie kontraktem na dostosowanie autostrady A-2 odcinek Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej;
 • zarządzanie projektem: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-2 Południowa Obwodnica Warszawy”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniach skargowych na orzeczenia KIO;
 • nadzór nad trzema kontraktami pn. „Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - Węzeł Tuszyn”;
 • nadzór nad modernizacją linii kolejowej E 59, Etap II, III i IV,
 • studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa”;
 • nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn: "Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79”;

Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem niemieckim z branży budowlanej w projektach:

 • budowa nowego stadionu we Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych;
 • rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów PPS 1 w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach realizowanych w ramach zadania pod nazwą: „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”;

Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem niemieckim z branży budowlanej w projektach:

 • budowa budynku Centrum Bioinżynierii dla Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem hiszpańskim z branży budownictwa kolejowego w projekcie modernizacji linii kolejowej E 59;

Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem hiszpańskim z branży budowlanej w projektach:

 • „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo”;
 • Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • "Budowa S-51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty”;
 • „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S-22), odcinek Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo”;
 • „Przebudowa Linii Tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”;
 • „Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków. Odcinek III”;
 • „Wykonanie Robót Budowlanych dla projektu POLiŚ 7.1.-55 Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki”;
 • dokończenie budowy obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi krajowej nr 16, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-2 Południowa Obwodnicy Warszawy na odcinku Węzła Puławska do Węzła Lubelska”;
 • „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I”;
 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica”;
 • „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)”;
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Łuków – Parczew”;
 • „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock – Dęblin – Lublin”;
 • „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo”;
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy – Kiekrz i w torze nr 2 na stacji Poznań Piątkowo”;
 • „Wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze – Katowice - Kraków”;              
 • „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj”, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”;
 • Roboty budowlane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”;
 • „Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi, odcinek Sochaczew - Swarzędz”;
 • „Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz, odcinek Sochaczew - Swarzędz”;
 • „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno”;
 • „Realizacja robót budowlanych - Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia”

Doradztwo prawne na rzecz zamawiającego w przetargu na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT);

Doradztwo na rzecz klienta ubiegającego się o zamówienia pod nazwami: „Całodobowa ochrona majątku spółek grupy TAURON” oraz „świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń kopalń KHW S.A.”;

Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem polskim z branży budowlanej w projekcie budowy nowego terminala lotniska we Wrocławiu, doradztwo przy wyborze wykonawcy i tworzeniu umowy, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniach skargowych na orzeczenia KIO;

Doradztwo prawne na rzecz klienta przy zamówieniu pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. st. Warszawy”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;

Doradztwo prawne na rzecz klienta przy zamówieniu pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław”;

Doradztwo prawne na rzecz klienta z branży teleinformatycznej przy zamówieniu pn.: „Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej regionalnej sieci szkieletowej”;

Doradztwo prawne na rzecz klienta (uczelnia wyższa) przy zamówieniach informatycznych;

Doradztwo prawne na rzecz klienta z branży budowalnej przy zamówieniu pn.: „Projekt i budowa obwodnicy góry kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;

Doradztwo prawne na rzecz klienta przy zamówieniu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”;

Doradztwo prawne na rzecz klienta przy zamówieniu pn.: „Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;

Doradztwo prawne na rzecz klienta przy zamówieniu pn.: „Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, dezynfekcji i utrzymania oraz wykonywanie usług pomocniczych przy obsłudze pacjenta dla UCK w Gdańsku”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;

Doradztwo prawne na rzecz szpitala wojewódzkiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i instalację aparatury do wykonywania procedur radiologicznych;

Doradztwo prawne na rzecz gmin i spółek komunalnych w zakresie gospodarki odpadami w wybranych projektach:

 • inwestycja pod nazwą „Budowa części mechanicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów” (Województwo Wielkopolskie);
 • inwestycja pod nazwą „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych” (Województwo Łódzkie);
 • inwestycja pod nazwą „Modernizacja sortowni odpadów komunalnych” (Województwo Łódzkie);

Doradztwo prawne na rzecz klienta z kapitałem niemieckim ubiegającego się o zamówienia na dostawę radiofarmaceutyków;

Doradztwo prawne na rzecz klientów ubiegających się o zamówienia związane z całorocznym utrzymaniem autostrad i innych dróg publicznych, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;

Doradztwo prawne na rzecz klienta z kapitałem hiszpańskim w toku postępowania odwoławczego i skargowego prowadzonego na terenie Niemiec w związku z projektem pn. „Budowa Polsko – Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu „Willy-Brandt-Schule”;

Przebieg pracy zawodowej

Anna Specht-Schampera jest partnerem w SDZLEGAL SCHINDHELM od 2003 r. Kieruje zespołem prawa zamówień publicznych oraz prawa gospodarki odpadami. Od 2005 r. pracuje także w biurze kancelarii w Warszawie.

W latach 1991 - 1996 studiowała prawo na Uniwersytecie we Wrocławiu. W latach 1997 - 2000 odbywała aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Od 2001 roku jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu.

W latach 2001 - 2002 była partnerem w międzynarodowej kancelarii prawnej.

Anna Specht-Schampera jest współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych powołanego 03.02.2017 r.

Jest także członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz ekspertem prawnym Rady RIPOK.

Anna Specht-Schampera została wyróżniona przez Chambers&Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych w latach 2016, 2017 i 2018. Chambers&Partners od 1990 r. bada rynek usług prawniczych w celu rekomendowania swoim klientom uznanych i godnych polecenia prawników na całym świecie.