Kolejny sukces SDZLEGAL SCHINDHELM przed Krajową Izbą Odwoławczą!

Nasza Kancelaria z powodzeniem reprezentowała Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o. przed KIO w dwóch sporach prawnych: pierwszy dotyczył podstaw do unieważnienia podstępowania o udzielenie zamówienia, drugi – udzielenia zamówienia in-house.

Zamawiający chciał unieważnienia części postępowania pod pretekstem niewystarczających środków w swoim budżecie. Równolegle jednak poinformował o zamiarze udzielenia tej części zamówienia swojej spółce komunalnej w ramach zamówienia in-house. Nasza argumentacja przekonała KIO, że działania Zamawiającego były pozorne i brak było podstaw do unieważnienia postępowania, w którym najkorzystniejszą ofertę złożył nasz Klient.
Dzięki naszym staraniom Zamawiający zrezygnował z próby udzielenia zamówienia in house, a nasz Klient wraz ze swoim Konsorcjantem właśnie podpisali umowę i rozpoczynają świadczenie usługi.

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadziły mec. Anna Specht-Schampera, mec. Aleksandra Płudowska i mec. Wioleta Hucał.Autor: Anna Specht-Schampera
Autor: Aleksandra Płudowska