Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM!

Mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny i partner, kierująca Działem Prawa Zamówień Publicznych SDZLEGAL SCHINDHELM, reprezentowała BUDIMEX S.A. w zwycięskim postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wygrana w #KIO (sygn. KIO 352/21) otwiera Klientowi drogę do realizacji zamówienia „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód” o wartości niemal 326 mln zł!

Odwołanie wniósł KOLİN İnşaat z Turcji. Przedmiotem sporu było brak przeanalizowania i uwzględnienia przez KOLİN wszystkich wyników badań podłoża gruntowego, o czym Zamawiający dowiedział się z wyjaśnień treści oferty złożonych przez turecką firmę. KIO przyznała rację Zamawiającemu i BUDIMEX, stwierdzając, że uwzględnienie tylko części badań geotechnicznych zawartych w #SIWZ stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 Autor: Anna Specht-Schampera