Inhalt

Agnieszka Łuszpak-Zając

Radca prawny
Partner

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Prawo umów handlowych
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo budowlane
 • Pomoc publiczna
 • Procesy i postępowania arbitrażowe
 • Prawo administracyjne
 • Inwestycje zagraniczne
 • IP / IT

Ekspertyza

Dr Agnieszka Łuszpak - Zając pracuje jako radca prawny od 2001 roku. Doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w zakresie kwestii dotyczących prawa umów, aspektów prawa cywilnego znajdujących zastosowanie do umów o roboty budowlane, prawa dotyczącego rynku nieruchomości oraz inwestycji zagranicznych.

Dr Agnieszka Łuszpak - Zając specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji, doradztwie przy zawieraniu umów oraz ich wykonywaniu. Jej główne obszary specjalizacji to w szczególności: umowy zawierane z konsumentami (B2C), oraz pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), w tym umowy dotyczące nabycia, dostaw, przewozu, najmu oraz leasingu, jak również umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło i o świadczenie usług.

Dr Agnieszka Łuszpak – Zając ma znaczne doświadczenie w sprawach związanych z doradztwem w zakresie aspektów prawa cywilnego znajdujących zastosowanie do umów o roboty budowlane oraz do transakcji na rynku nieruchomości (zarówno w obszarze nieruchomości zabudowanych, jak i projektów związanych z budową nieruchomości).

Dr Agnieszka Łuszpak - Zając jest autorką licznych artykułów i publikacji w zakresie prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki zawierania umów.

Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykładowcą w Szkole Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,  a także członkiem European Law Institute.

Referencje

 

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem niemieckim z branży budowlanej w projekcie dotyczącym budowy parków wiatrowych;

 •  Doradztwo na rzecz inwestora w projekcie budowy nowego terminala lotniska we Wrocławiu, doradztwo przy wyborze wykonawcy i tworzeniu umowy;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem hiszpańskim z branży chemicznej w projekcie budowy zakładu produkcyjnego w Żarowie (Specjalna Strefa Ekonomiczna);

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem hiszpańskim z branży automotive w projekcie budowy fabryki w Strzelinie począwszy od nabycia nieruchomości (Specjalna Strefa Ekonomiczna);

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem hiszpańskim z branży automotive w projekcie budowy fabryki w Bolesławcu (Specjalna Strefa Ekonomiczna);

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem niemieckim z branży automotive w projekcie budowy fabryki we Wrocławiu;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem szwedzkim z branży produkcji i handlu hurtowego stalą w projekcie budowy zakładu produkcyjnego i hal magazynowych w Żórawinie koło Wrocławia;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem niemieckim z branży produkcji tekstyliów w projekcie rozbudowy zakładu w Lesznie - budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym z infrastrukturą techniczną;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem niemieckim z branży produkcji i handlu hurtowego drzewem w projekcie budowy fabryki w Dobiegniewie;

 • Doradztwo  na  rzecz  klienta  z  kapitałem  niemieckim branży odbioru i zagospodarowania odpadów w projekcie budowy zakładu sortowania odpadów we Wrocławiu, w tym nabycia nieruchomości pod inwestycję;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem amerykańskim z branży produkcji spożywczo-przemysłowej w projekcie rozbudowy zakładu w Bielanach Wrocławskich, w tym budowa zakładu produkcji alkoholu oraz młyna przemiału pszenicy;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem amerykańskim z branży produkcji spożywczej w projekcie zaprojektowania i budowy hali produkcyjnej i budynku biurowo-socjalnego w Oławie (Specjalna Strefa Ekonomiczna);

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem polskim z branży produkcji spożywczej w projekcie rozbudowy zakładu produkcyjnego w Zabrodziu – budowa nowych zakładów produkcyjnych;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem hiszpańskim z branży budownictwa kolejowego w projekcie modernizacji linii kolejowej E-59, w tym obsługa biura budowy;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem polskim z branży deweloperskiej w projekcie budowy pierwszego w Polsce miasta zrównoważonego Siewierz Jeziorna (1300 jednostek mieszkalnych);

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem amerykańskim z branży deweloperskiej w projekcie budowy inwestycji deweloperskiej - osiedle „Ogrody Grabiszyńskie” we Wrocławiu;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem austriackim z branży deweloperskiej w projekcie budowy inwestycji „Osiedle Wiedeńskie” w Kątach Wrocławskich;

 • Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem hiszpańskim z branży automotive w projekcie związanym z nabyciem oraz rozbudową fabryki w Biskupicach Podgórnych (Specjalna Strefa Ekonomiczna);

 • Doradztwo na rzecz dewelopera z kapitałem francuskim w projekcie związanym z nabyciem działek pod zabudowę wielorodzinną mieszkaniową;

 • Doradztwo na rzecz dewelopera z kapitałem polskim w projekcie związanym z nabyciem działek oraz budowy osiedla domów wielorodzinnych w Oławie;

 • Pomoc prawna dla klienta z branży budowlanej z kapitałem niemieckim w zakresie budowy nowej siedziby (budynku biurowo-magazynowego) we Wrocławiu;

 • Pomoc prawna dla klienta z branży farmaceutycznej z kapitałem niemieckim w zakresie rozbudowy fabryki w Miękini o nowe hale: halę magazynową wysokiego składowania, halę komisjonowania wraz z stanowiskami do rozładunku oraz budynek biurowo-socjalny;

 • Pomoc prawna dla klienta z branży spożywczej z kapitałem amerykańskim w zakresie rozbudowy fabryki w Oławie (Specjalna Strefa Ekonomiczna);

 • Pomoc prawna dla klienta z branży budowlanej z kapitałem hiszpańskim w zakresie realizacji kontraktów na budowę obiektów użyteczności publicznej (szkół) w Warszawie i rozliczeń z inwestorem oraz podwykonawcami;

 • Pomoc prawna dla klienta z branży automotive z kapitałem niemieckim w zakresie umów o roboty budowlane związanych z rozbudową infrastruktury i modernizacją fabryki w Kobierzycach;

 • Pomoc prawna dla klienta z branży meblarskiej z kapitałem polskim w zakresie budowy nowej hali w Międzyborzu;

Przebieg pracy zawodowej

Dr Agnieszka Łuszpak-Zając jest partnerem w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od 2003 roku. Kieruje działem umów handlowych oraz działem nieruchomości.

W latach 1992 – 1997 dr Agnieszka Łuszpak-Zając studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1997-2000 odbywała aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Od 2001 roku wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu.

W 2005 roku obroniła na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego rozprawę doktorską zatytułowaną "Realizacja roszczenia o zawarcie umowy".

Dr Agnieszka Łuszpak - Zając pracuje jako wykładowca w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Agnieszka Łuszpak - Zając jest autorką licznych artykułów w zakresie prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki zawierania umów.