Publikacje

Informatyzacja i restrukturyzacja upadłości

Miesięcznik Przetargi Publiczne; 4/2022

Informatyzacja restrukturyzacji i upadłości

Wpływ Brexitu na funkcjonowanie przedsiębiorstw i rodzin

Jak zapobiec likwidacji spółki jawnej po śmierci wspólnika - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna nr 31, C4, 2/2021

Brexit utrudnia postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Dziennik Gazeta Prawna Firma i Prawo 2/2021

Przejście zakładu pracy wyklucza wygaśnięcie umowy w związku ze śmiercią pracodawcy

Spółka cywilna może odpowiedzieć za grzechy wspólników - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna 5/2020

Aport lub fuzja mogą wykluczyć spółkę z pomocy" - komentarz

Dziennik Gazeta Prawna 5/2020

Polskie prawo upadłościowe w Republice Czeskiej zgodnie z europejskim rozporządzeniem o postępowaniu upadłościowym

Konkursni noviny 12/2019 (tekst w języku czeskim)

Hipoteka ochroni pożyczkę wspólnika w razie upadłości spółki

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.7) - komentarz

Zakres przedmiotowy związania układem częściowym

Resrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1. 7/2019

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.6) - komentarz

Zły wybór zarządcy sukcesyjnego może uniemożliwić firmie funkcjonowanie

Dziennik Gazeta Prawna C8, 6/2019

Zarządca sukcesyjny nie zawsze jest władny naprawić przedsiębiorstwo

Dziennik Gazeta Prawna nr5/2019

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.5) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.4) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.3.) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.2.) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.1.) - komentarz

Przy umowie dowodowej wskazana ostrożność

Dziennik Gazeta Prawna 238, C2-C3

Po śmierci właściciela zarządca sukcesyjny musi być gotowy do działania w sprawie upadłości

Dziennik Gazeta Prawna nr 240, 12/2018

Zarządca sukcesyjny może odpowiedzieć za długi po zmarłym przedsiębiorcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 235, 12/2018

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody a odpowiedzialność z art. 299 k.s.h.

Przegląd Prawa Handlowego 11/2018

Zabezpieczenie wierzytelności spornych w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki z o.o.

Będą liczne kłopoty w praktyce

Dziennik Gazeta Prawna nr 201, 10/2018

Działalność na próbę pułapką dla osób w tarapatach finansowych. Nie zawsze upadną jak konsumenci

Dziennik Gazeta Prawna nr 201, 10/2018

Jak zapewnić sobie skuteczną ochronę przed bankrutującym kontrahentem

Dziennik Gazeta Prawna nr 137, 07/2018

Zmowy przetargowe

Przetargi Publiczne 06/2018

Jak walczyć z kłamstwami o firmie

Rzeczpospolita, Dobra Firma Biznes, D6/2018

Dopuszczalność prowadzenia postępowania o podział majątku wspólnego w razie ogłoszenia upadłości rozwiedzionych małżonków

Monitor Prawniczy 04/2018

Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego

Transformacja Prawa Prywatnego 4/2018,

Badanie stanu zagrozenia niewypłacalnością z uwzględniemiem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego

Transformacje Prawa Prywatnego 4/2018, ISSN 1641-1609

Rola nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym z układem częściowym

Doradca Restrukturyzacyjny nr 12, 2/2018

Najpierw koszty upadłości później pensje pracowników

Jak ocenić, czy dłużnik stał się niewypłacalny

Dziennik Gazeta Prawna nr 31/2018

Upadłość pozwoli odzyskać część zaległego wynagrodzenia

Rzeczpospolita z dnia 06.07.2017, Praca i ZUS, D8

Uważajmy, komu dajemy rzeczy na przechowanie. W razie upadłości kontrahenta można wszystko stracić

Dziennik Gazeta Prawna nr 46, C4 z dnia 07.03.2017

Statut upadłościowy spółki a odpowiedzialność członków zarządu za jej zobowiązania

Europejski Przegląd Sądowy, 07/2016

Dłużnik otwiera postępowanie sanacyjne, ale wierzyciel też próźnować nie może

Dziennik Gazeta Prawna nr 113, C7, 14.06.2016

Czy samozatrudniony może ogłosić upadłość konsumencką?

Dziennik Gazeta Prawna nr 70, 12.04.2016

Widmo kary może zniechęcić dłużnika

Puls Biznesu, str. 10, 03.02.2016

Dwie niezapłacone faktury już nie zmuszą prezesa do zgłoszenia upadłości

Dziennik Gazeta Prawna, Firma i Prawo, 8.12.2015

Cesjonariusz nie będzie się obawiał bankructwa cedenta

Dziennik Gazeta Prawna, 13.10.2015

Postępowanie sanacyjne sposobem na pozbycie się toksycznych kontraktów

Gazeta Finansowa, 9.10.2015

Uwaga na partnerów biznesowych zza Odry

Gazeta Prawna, 18.08.2015

Kiedy menedżer może łatwo trafić na ławę oskarżonych

Rzeczpospolita nr 15, Dobra Firma D1,D3, 2018