Publikacje

Zmowa przetargowa

Czasopismo Zamawiający, str. 49-54 03/04.2023

Nienależyte wykonanie umowy

Przetargi Publiczne 12/2022

Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem

Rośnie popolarność zamówień in-house

Wodociągi - Kanalizacja, 10/2021

Nieprzewidziane zmiany umowy

Przetargi publiczne, 10/2021

Jak mądrze walczyć o zmianę specyfikacji

Sześć ważnych zagadnień zamówień publicznych

Wodociągi - Kanalizacja, str. 16-18; 3/2021

Wykluczenia wykonawcy z postępowania według nowego pzp

Wodociągi i Kanalizacja 1/2021

Umowy uporządkowane i umieszczone w nowym dziale prawa zamówień publicznych

Poradnik Gazeta Prawna, C13-C14; 1/2021

Zmiana zasad w umowach o zamówienia publiczne

Wodociągi Kanalizacja, 12.2020

Wymogi nowego pzp także dla branzy wod-kan

Wodociagi - Kanalizacja, 11.2020

Tajemnica przedsiębiorstwa

Możliwość waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy

Przetargi Publiczne 11/2019

Whistleblowing w sektorze zamówień publicznych

Przetargi Publiczne 9/2019

Mediacja - Koncyliacja. Środki ochrony prawnej

Zamówienia Publiczne. Doradca 8/2019

Roboty zamienne i dodatkowe

Przetargi Publiczne 6/2019

Udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci

Przetargi Publiczne 5/2019

Problemy z aukcją elektroniczną

Przetargi Publiczne 4/2019

Podział zamówienia na części

Przetargi Publiczne 5/2018

Prawdomówność wykonawców

Przetargi Publiczne 1/2018

Przedwczesne zarzuty

Przetargi publiczne 8/2017

Zgodność z prawem wspólnotowym

Przetargi Publiczne 8/2017

In House to nie jest samotna wyspa

Przegląd Komunalny 7/2017

Pułapki dla zamawiających

Przegląd Komunalny 3/2017

Interes we wniesieniu odwołania

Przetargi Publiczne 3/2017

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Przetargi Publiczne 1/2017

Losy zamówień publicznych po śmierci wykonawcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 153, C7 z dnia 09.08.2016

Zamówienia in-house na usługi komunalne.

Przetargi Publiczne 3/2016

Negocjacje bez ogłoszenia

Przetargi Publiczne 2/2016

Ryczałt a kosztorys - pułapki rozliczeń

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Zmowy przetargowe.

Przetargi Publiczne, 2/2015

Jak walczyć z nieuczciwymi wykonawcami?

Przetargi publiczne

Zamawianie obsługi prawnej w praktyce

Prawo Zamówień Publicznych 4(47)/2015

Zaniżanie cen jednostkowych

Przetargi Publiczne

Jak walczyć z nieuczciwymi wykonawcami

Przetargi Publiczne

Ocena zdolności podmiotu trzeciego.

Przetargi Publiczne, 10/2014

Dopuszczalność zmiany treści SIWZ.

Przetargi Publiczne, 8/2014

Kary za niewożenie odpadów do RIPOK-u

Przegląd Komunalny

Opinie - Wykonawcy z jednej grupy kapitałowej.

Przetargi Publiczne, 3/2013

Ustawowe cele na dalszym planie

Przegląd Komunalny

Skarga kasacyjna jako wyłączne uprawnienie Prezesa UZP.

Vademecum Przetargów Publicznych, 2013

Inny dokument niż polisa.

Listopad 2013 Przetargi Publiczne

"Eliminowanie lub ograniczanie podwykonawstwa".

Przetargi publiczne

Procedura rozpoznawania odwołania.

Vademecum Przetargów Publicznych

Przetargi w gospodarce odpadami oczyma KIO. Ustawowe cele na dalszym planie.

Przegląd Komunalny. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Bevor die Entscheidung erfolgt

2012 Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny 3/2012

Wahlkriterien des günstigsten Angebotes

2012 Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny 3/2012

Eroberung neuer Märkte – rechtliche Aspekte

2012 Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny 3/2012

Groźne błędy w dokumentacji przetargowej

2012 Wiedza i Praktyka; Gospodarowanie Odpadami – Poradnik dla Gmin

Czy można wskazać RIPOK? - głos w dyskusji

Przegląd Komunalny

Zdrowa rywalizacja

Przetargi publiczne

Gdy wojewoda uchyli uchwały gminy.

Poradnik dla gmin

Kiedy w przetargach na zagospodarowanie odpadów cena może zostać uznana za rażąco niską?

Gospodarowanie odpadami. Poradnik dla gmin

Zanim nastąpi rozstrzygniecie.

Dodatek do Przeglądu komunalnego

Poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.

Vademecum Przetargów Publicznych

Konsorcjant, czy podwykonawca?

Przetargi publiczne

Konsekwencje składania nieprawdziwych informacji.

Przetargi publiczne

Odpowiednie wyposażenie bazy transportowej.

Odpady komunalne, 1/2011

Konsekwencje składania nieprawdziwych informacji

Przetargi publiczne

Czy gminy mogą bezprzetargowo zlecać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości własnym zakładom budżetowym?

Inwestycje sektora publicznego

Ausschreibung auf die Abnahme der kommunalen Abfälle?

2011 Gazeta Prawna, Moja firma - Biznes i energia

Spóźnione zarzuty.

Przetargi Publiczne

Obowiązek badania laboratoryjnego i charakterystyki odpadu a zmiotki uliczne.

Odpady komunalne, 8/2010

Jak korzystnie kupić mieszkanie.

Poradnik Gazety Prawnej, 47/2006

Dokumenty prywatne i urzędowe.

Przetargi Publiczne, 5/2009

Kto ustala stawkę VAT.

Przetargi Publiczne, 1/2009

Kodeks cywilny (cz.2).

Przetargi Publiczne, 11/2008

Dostęp do informacji – tajny czy jawny.

Przetargi Publiczne, 6/2008

Kodeks cywilny po zmianach. Opracowanie z komentarzem ekspertów.

Gazeta Prawna, 28.01.2008

Prawo konsumenckie z praktycznym komentarzem.

Gazeta Prawna, 20.08.2007

Postępowanie skargowe.

Przetargi Publiczne, 7/2007

Fałszowanie dokumentów.

Przetargi Publiczne, 9/2006

Jak korzystnie kupić mieszkanie.

Poradnik Gazety Prawnej, 47/2006