Publikacje

Usługa kompleksowa a odpady

Przegląd Komunalny 12/2023 (387)

Nowe poziomy recyklingu zwiększają koszty gospodarki odpadami

Przegląd Komunalny nr 1/2023, str. 10-13

Transport odpadów z Niemiec do Polski – wybrane zagadnienia; AbfallIIR Czasopismo publikujące informacje dotyczące zagadnień prawnych dotyczących gospodarki odpadami, zeszyt 3/2021 (język niemiecki)

Objasnienia ministra nie rozwieją wszystkich wątpliwości

Przegląd Komunalny 4/2020, Gospodarka Odpadami

Konsekwencje nowelizacji u.c.p.g. dla RIPOK-ów

Zegar tyka, czyli coraz mniej czasu na zmianę pozwolenia

Przegląd Komunalny 4/2019

Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych

Przegląd Komunalny 3/2019

Konkluzje BAT na instalacjach

In house na odbiór odpadów z nieruchomosci mieszanych

Rrzegląd Komunalny 12/2018

Podejrzana deklaracja

Przegląd Komunalny 9/2017

Wojewódzkie plany trafiły do sądów

Bez rozporządzenia będzie trudniej

Przegląd Komunalny 4/2016

RIPOK-i po nowemu

Przegląd Komunalny 2/2016

Komentarz - Standardy w selektywnej zbiórce odpadów?

Komentarz - Odpady komunalne na terenie firmy.

Logistyka Odzysku, 4/2015

Komentarz - Odpady komunalne na terenie firm.

Kwestionowanie statusu RIPOK-u a interes prawny

Co dalej ze stacjami przeładunkowymi?

Przegląd Komunalny 3/2015

Gminne poziomy recyklingu a punkty skupu. Cz. I

Recykling, 2015-3

Jaka decyzja dla RIPOK-u z procesami MBP?

Przegląd Komunalny, nr 10/2014

RIPOK-i kontra „ripoczki”; Czy można pozbawić instalację statusu RIPOK-U?

Przegląd Komunalny: 6/2014

Inwestycje RIPOK – najczęściej pojawiające się problemy.

Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny: 2/2014

Kary za niewożenie odpadów do RIPOK-u.

Przegląd Komunalny

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązuje wprost do przeprowadzenia przetargów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Przetargi Publiczne, 10/2013

Przedsiębiorcy w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Gospodarowanie odpadami. Poradnik prawny dla gmin, 3/2012

Darf eine regionale Behandlungsanlage für Kommunalabfall frei gewählt werden? - Ein Beitrag zur Diskussion

2012 Przegląd Komunalny

Groźne błędy w dokumentacji przetargowej

2012 Wiedza i Praktyka; Gospodarowanie Odpadami – Poradnik dla Gmin

Streben nach der Schaffung einer Recycling-Gesellschaft

Ausschreibung auf die Abnahme der kommunalen Abfälle?

2011 Gazeta Prawna, Moja firma - Biznes i energia

Wir versinken in Müll. Rettet uns der Gesetzgeber?