Kancelaria SDZLEGAL Schindhelm pełniła rolę wiodącego doradcy (lead advisor), współpracując ze spółką Saleor Commerce w procesie międzynarodowej reorganizacji prowadzonego biznesu.

Kancelaria SDZLEGAL Schindhelm pełniła rolę wiodącego doradcy (lead advisor), współpracując ze spółką Saleor Commerce w procesie międzynarodowej reorganizacji prowadzonego biznesu.

Saleor Commerce („Spółka”) to lider w zakresie rozwiązań e-commerce bazujących na formule open-source. Transakcja miała charakter złożony i obejmowała doradztwo prawne oraz podatkowe polegające na:

  • zagwarantowaniu Spółce finansowania w okresie przejściowym, w postaci pożyczek konwertowalnych od inwestorów;
  • stworzeniu międzynarodowej struktury holdingowej, w wyniku której własność wszystkich udziałów Spółki przeszła na podmiot z siedzibą w Stanie Delaware (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), a dotychczasowi wspólnicy Spółki stali się akcjonariuszami spółki amerykańskiej;
  • przeprowadzeniu drugiej rundy finansowania typu seed, której podmiotem była amerykańska spółka holdingowa (runda finansowania miała miejsce na gruncie jurysdykcji amerykańskiej);
  • stworzeniu modelu współpracy pomiędzy nowo powstałą amerykańską spółką holdingową a Spółką.

W całym procesie byliśmy ponadto odpowiedzialni za koordynowanie prac kancelarii prawnych z różnych jurysdykcji, zarówno europejskich, jak i amerykańskich. Nadzorowaliśmy aspekty prawne transakcji, w tym także zarządzanie kwestiami dotyczącymi unikania tzw. podwójnego opodatkowania przez podatników niebędących rezydentami polskimi.

Dzięki naszemu wsparciu przed Spółką otworzyły się nowe perspektywy działalności na rynku amerykańskim, także z uwzględnieniem źródła finansowania od lokalnych inwestorów i funduszy inwestycyjnych.

W skład zespołu transakcyjnego doradzającego Saleor Commerce wchodzili: Tomasz Szarek (Partner Zarządzający), dr (PhD) Marcin Śledzikowski (Partner), AnnaDerdak (Manager), Daniel Kida (Senior Associate), Marek Michalski (Associate) oraz Bartłomiej Sordyl (Lawyer).Autor: Tomasz Szarek
Autor: Marcin Śledzikowski
Autor: Daniel Kida
Autor: Anna Derdak
Autor: Marek Michalski
Autor: Bartłomiej Sordyl