Inhalt

Tomasz Dąbrowski

Associate

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo zamówień publicznych
  • Gospodarka odpadami
  • Prawo europejskie
  • Inwestycje zagraniczne

Ekspertyza

Tomasz Dąbrowski doradza podmiotom polskim i zagranicznym przede wszystkim w obszarze zamówień publicznych, jak również w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego i prawa umów handlowych.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną wiodących spółek działających w Polsce oraz za granicą, przygotowywaniem projektów opinii i informacji prawnych, opracowywaniem pism procesowych oraz weryfikacją ofert sporządzonych w postępowaniach zamówieniowych. Doradza podmiotom w sprawach inwestycji międzynarodowych, w szczególności między przedsiębiorstwami z UE oraz Chin.

Referencje

Doradztwo prawne w obszarze objętym ekspertyzą – szczególnie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, inwestycji zagranicznych.

Przebieg pracy zawodowej

Tomasz Dąbrowski współpracuje z SDZLEGAL SCHINDHELM od marca 2016r. Jest autorem publikacji w czasopismach branżowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w kancelarii SCHINDHELM w Szanghaju.

Tomasz Dąbrowski ukończył dwa kierunki, prawo oraz ekonomię, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od października 2014 r. jest doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego WPAiE UWr., przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą środków ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych UE. Jest autorem publikacji dotyczących prawa gospodarczego UE, prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami w tym zakresie, w języku polskim oraz angielskim.