Tarcza finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) – jak ustalić status przedsiębiorcy?

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR, której celem jest wsparcie przedsiębiorców dotkniętych problemami finansowymi w związku pandemią COVID-19. Zarówno forma, jak i zakres pomocy proponowanej w ramach Tarczy Finansowej uzależnione są od statusu przedsiębiorcy wnioskującego o wsparcie, tj. czy przedsiębiorca kwalifikowany jest jako Mikro, Mały, Średni (MŚP) albo Duży przedsiębiorca.

Obliczenie stanu zatrudnienia, obrotu i sumy bilansowej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy wymaga niekiedy uwzględnienia nie tylko danych dotyczących beneficjenta programu, a więc samego przedsiębiorcy. Konieczne może okazać się także wzięcie pod uwagę danych dotyczących niektórych innych podmiotów, z którymi przedsiębiorca pozostaje w określonych relacjach, w szczególności o charakterze osobowym ikapitałowym.

TUTAJ znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak ustalić status przedsiębiorcy na potrzeby PFR, w tym kiedy i na jakich zasadach uwzględniać dane dotyczące innych podmiotów.