SDZLEGAL Schindhelm COVID-19-Unit

W związku z sytuacją związaną z wybuchem i rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa nasuwają sie liczne pytania natury prawnej. Zespół ekspertów kancelarii SDZLEGAL Schindhelm, w którego skład wchodzą specjaliści w konkretnych dziedzinach prawa, informuje Państwa na bieżąco o aktualnych uregulowaniach prawnych w tym okresie.

Kolejne obowiązki dla pracodawców w Niemczech - zapewnienie pracownikom testów na koronawirusa

 

Od 20.04.2021 r., firmy prowadzące działalność w Niemczech są obowiązane oferować pracownikom możliwość wykonania testów na obecność koronawirusa. W zależności od branży i miejsca zatrudnienia liczba testów, które pracodawca jest zobowiązany zaoferować, wynosi jeden lub dwa tygodniowo.

ZMIANY ZASAD KWARANTANNY PO PRZYJEŹDZIE Z ZAGRANICY

Od wczoraj obowiązują nowe zasady wjazdu do Polski. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad wjazdu dla pracowników i osób w podróży służbowej przy wjeździe ze strefy Schengen i spoza tej strefy.

COVID-19-Unit SDZLEGAL Schindhelm - nasz zespół ekspertów

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa nasuwają się liczne pytania natury prawnej. Z tego powodu SDZLEGAL Schindhelm utworzył specjalny zespół ekspercki pod nazwą COVID-19-Unit. Składa się on z naszych ekspertów - specjalistów w konkretnych dziedzinach prawa, którzy najlepiej mogą pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji gospodarczych i prawnych, będących skutkiem pandemii koronawirusa.

COVID-19 WEBINARIA

Sytuacja związana z wybuchem i rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i pojawiające się coraz to nowe uregulowania prawne stawiają przedsiębiorców w bardzo trudnej sytuacji. Zespół prawników SDZLEGAL SCHINDHELM, który dotychczas w świecie realnym zawsze był dla Państwa wsparciem, również w tej nowej, wirtualnej rzeczywistości, nie zostawi Państwa bez fachowej pomocy. Podczas organizowanych regularnie webinariów nasi eksperci – specjaliści w wielu dziedzinach prawa, odpowiadają na nurtujące Państwa pytania i na bieżąco służą pomocą przy interpretacji wchodzących w życie przepisów.

COVID-19 - ALERT PRAWNY – WZNOWIENIE PRACY SĄDÓW I BIEGU TERMINÓW PROCESOWYCH

Obecna sytuacja epidemiologiczna, w szczególności trwanie stanu epidemii, nieprzerwanie wywiera ogromny wpływ na prowadzone przez nas w Państwa imieniu procesy sądowe w sprawach cywilnych, karnych czy administracyjnych. Stopniowe „odmrażanie gospodarki”, w tym w zakresie sądownictwa, nie powoduje, niestety, powrotu do stanu sprzed epidemii i wiąże się z wieloma zmianami w funkcjonowaniu instytucji państwowych, w tym sądów.

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 3.0.

Regularnie informujemy Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych. W dniu 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie zaczęła tarcza antykryzysowa 2.0. Natomiast już w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty kolejnych ustaw, w tym ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Tarcza finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) – jak ustalić status przedsiębiorcy?

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR, której celem jest wsparcie przedsiębiorców dotkniętych problemami finansowymi w związku pandemią COVID-19. Zarówno forma, jak i zakres pomocy proponowanej w ramach Tarczy Finansowej uzależnione są od statusu przedsiębiorcy wnioskującego o wsparcie, tj. czy przedsiębiorca kwalifikowany jest jako Mikro, Mały, Średni (MŚP) albo Duży przedsiębiorca.

Tarcza finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) – systemy wnioskowe uruchomione

Dotychczas uchwalone rozwiązania pomocowe, składające się na tzw. tarczę antykryzysową, w wielu przypadkach okazują się niewystarczające z perspektywy potrzeb przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje gospodarcze epidemii COVID-19. Dlatego rząd podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego programu wsparcia dla przedsiębiorców – tarczy finansowej PFR dla firm i pracowników. Celem programu, realizowanego za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., ma być, w szczególności, ochrona rynku pracy i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom w okresie poważnych zakłóceń ekonomicznych. Założony koszt realizacji programu to 100 mld zł.

Tarcza antykryzysowa 2.0. - wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 obejmuje szereg różnych mechanizmów pomocowych. Realizację jednego z najbardziej istotnych z nich powierzono Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej: „ARP”). Jest to spółka akcyjna, w kapitale której 100% udziałów należy do Skarbu Państwa, powołana jeszcze przed wybuchem pandemii właśnie w celu wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacyjnych.

COVID-19 - tarcza antykryzysowa 2.0. uchwalona!

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Państwa, że 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie określana mianem tarczy antykryzysowej. Tymczasem już w weekend 4 i 5 kwietnia br. opublikowano pierwsze informacje na temat planowanych kolejnych zmian legislacyjnych. Nowy projekt, nazywany tarczą antykryzysową 2.0., trafił pod obrady Sejmu w dniu 7 kwietnia br. Projekt w niemal niezmienionej postaci został przyjęty i przekazany do Senatu w dniu 8 kwietnia br. Senat zajął się projektem

w dniu 16 kwietnia br. i wprowadził wiele zmian. Zmiany zostały częściowo uwzględnione przez Sejm, który jeszcze tego samego dnia uchwalił ustawę. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.

COVID-19 Darowizny a koronawirus

Wobec panującej pandemii wielu przedsiębiorców decyduje się przekazać darowizny przede wszystkim dla podmiotów i jednostek, które na pierwszej linii walczą z koronawirusem. Wszystkich udzielających takiego wsparcia lub zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez nasz Dział Podatkowy, w której dokładnie opisujemy podatkowe skutki takiej darowizny.

Zachęcamy do lektury!

COVID-19 - termin na rozpoczęcie przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązkowej procedury dematerializacji akcji

Zwracamy uwagę, że żadna z regulacji prawnych, wprowadzonych w związku z zapobieganiem COVID-19, nie modyfikuje terminu na rozpoczęcie przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązkowej procedury dematerializacji akcji.

COVID-19 - Wpływ Tarczy Antykryzysowej na odnawialne źródła energii

Bartosz Frydel, aplikant radcowski w SDZLEGAL SCHINDHELM, w artykule dla Energia i Recykling opisuje wpływ Tarczy Antykryzysowej na odnawialne źródła energii.

COVID-19 a ustawa o odnawialnych źródłach energii

W serwisie Portal Komunalny Bartosz Frydel, aplikant radcowski w SDZLEGAL Schindhelm, komentuje najnowsze zmiany do ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzone ustawą o tarczy antykryzysowej. Pełniejszy obraz zmian ukaże się w majowym wydaniu czasopisma „Energia i Recykling”. Zachęcamy do lektury i kontaktu. Część wytwórców energii z OZE musi liczyć się z koniecznością bardzo szybkiego działania, by nie ponieść strat finansowych.

COVID-19 - tarcza antykryzysowa uchwalona

W dniu 31 marca 2020 r. została przyjęta i z tym samym dniem weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, określana potocznie jako „tarcza antykryzysowa”.

Alert prawny – COVID-19 a postępowania sądowe

Obecna sytuacja epidemiologiczna, w szczególności wprowadzenie stanu epidemii, nieprzerwanie wywiera ogromny wpływ na prowadzone przez nas w Państwa imieniu procesy sądowe

w sprawach cywilnych, karnych czy administracyjnych. Jednocześnie należy spodziewać się,

że także dopuszczalność i sposób prowadzenia przyszłych procesów może zostać zdeterminowany

przez panującą pandemię.

COVID-19 nie musi oznaczać upadłości ani likwidacji!

Przymusowa kwarantanna trwa dopiero od kilku dni, ale już nie ulega żadnej wątpliwości, że u wielu przedsiębiorców spowoduje trudności finansowe. Zamknięte zakłady to niemożność realizacji zleceń przy jednoczesnej konieczności zapłaty wynagrodzenia pracownikom, czynszów, opłat leasingowych itd. Rząd zapowiada wprawdzie wprowadzenie ulg i innych zwolnień z podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne, ale póki co są to jedynie zapowiedzi, co więcej zakres ulg z pewnością będzie bardzo ograniczony. Niejeden przedsiębiorca może więc już niedługo stanąć przed widmem bankructwa.

Badania okresowe pracowników w sytuacji stanu epidemicznego w Polsce

Sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem oraz ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce generuje wiele problemów zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników. Szczególny problem dotyczy możliwości przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich, gdyż możliwość przeprowadzenia tych badań została wstrzymana w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w czasie koronawirusa

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w czasie koronawirusa. Obecnie przedsiębiorcy funkcjonują w wysokiej niepewności faktycznej i prawnej, która negatywnie odbija się na prowadzonym przez nich biznesie. Zamykane są zakłady pracy, przerywane łańcuchy dostaw, czy też tymczasowo ogranicza się sposób prowadzenia określonych typów działalności gospodarczych.W czasie pandemii koronawirusa szczególnie ważne jest zapewnienie kolegialnym organom spółki możliwości skutecznego i nieprzerwanego działania, bez narażania ich członków na utratę zdrowia. W tym kontekście, poniżej prezentujemy funkcjonalne instytucje prawa spółek, które powinny usprawnić działanie organów podmiotu.

Podpisywanie i zawieranie umów w czasie koronawirusa

O wpływie koronawirusa 2019-nCov (Covid-19) na wykonywanie stosunków umownych napisano już niemal wszystko. W zasadzie rozbito na czynniki pierwsze czy może on stanowić podstawę siły wyższej, jak i czy przedsiębiorca uprawniony jest żądać zmodyfikowania łączącej go umowy z kontrahentem, powołując się na znacząco utrudnioną możliwość jej wykonania. Niemniej jednak, istnieją branże i usługi, na które koronawirus nie będzie miał aż tak destruktywnego wpływu. W kontekście powyższego, pragniemy Państwu przedstawić możliwe rozwiązania pozwalające na bezpieczne i komfortowe zawierane umów z kontrahentami.