Publikacje

Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem

Jak mądrze walczyć o zmianę specyfikacji

Sześć ważnych zagadnień zamówień publicznych

Wodociągi - Kanalizacja, str. 16-18; 3/2021

Tajemnica przedsiębiorstwa

Objasnienia ministra nie rozwieją wszystkich wątpliwości

Przegląd Komunalny 4/2020, Gospodarka Odpadami

Mediacja - Koncyliacja. Środki ochrony prawnej

Zamówienia Publiczne. Doradca 8/2019

Konsekwencje nowelizacji u.c.p.g. dla RIPOK-ów

Konkluzje BAT na instalacjach

In house na odbiór odpadów z nieruchomosci mieszanych

Rrzegląd Komunalny 12/2018

Wojewódzkie plany trafiły do sądów

In House to nie jest samotna wyspa

Przegląd Komunalny 7/2017

Pułapki dla zamawiających

Przegląd Komunalny 3/2017

RIPOK-i po nowemu

Przegląd Komunalny 2/2016

Komentarz - Standardy w selektywnej zbiórce odpadów?

Komentarz - Odpady komunalne na terenie firmy.

Logistyka Odzysku, 4/2015

Komentarz - Odpady komunalne na terenie firm.

Co dalej ze stacjami przeładunkowymi?

Przegląd Komunalny 3/2015

Zamawianie obsługi prawnej w praktyce

Prawo Zamówień Publicznych 4(47)/2015

Ocena zdolności podmiotu trzeciego.

Przetargi Publiczne, 10/2014

Dopuszczalność zmiany treści SIWZ.

Przetargi Publiczne, 8/2014

RIPOK-i kontra „ripoczki”; Czy można pozbawić instalację statusu RIPOK-U?

Przegląd Komunalny: 6/2014

Inwestycje RIPOK – najczęściej pojawiające się problemy.

Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny: 2/2014

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązuje wprost do przeprowadzenia przetargów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Przetargi Publiczne, 10/2013

Opinie - Wykonawcy z jednej grupy kapitałowej.

Przetargi Publiczne, 3/2013

Skarga kasacyjna jako wyłączne uprawnienie Prezesa UZP.

Vademecum Przetargów Publicznych, 2013

Przetargi w gospodarce odpadami oczyma KIO. Ustawowe cele na dalszym planie.

Przegląd Komunalny. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Eroberung neuer Märkte – rechtliche Aspekte

2012 Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny 3/2012

Wahlkriterien des günstigsten Angebotes

2012 Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny 3/2012

Przedsiębiorcy w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Gospodarowanie odpadami. Poradnik prawny dla gmin, 3/2012

Anspruch des Subunternehmers auf Entgelt

2012 Inwestycje sektora publicznego

Groźne błędy w dokumentacji przetargowej

2012 Wiedza i Praktyka; Gospodarowanie Odpadami – Poradnik dla Gmin

Streben nach der Schaffung einer Recycling-Gesellschaft

Ausschreibung auf die Abnahme der kommunalen Abfälle?

2011 Gazeta Prawna, Moja firma - Biznes i energia

Das abgelehnte oder das nicht ausgewählte Angebot

2011 Przetargi Publiczne

Wir versinken in Müll. Rettet uns der Gesetzgeber?