Publikacje

Polemika: In house to nie złoty środek

Przegląd Komunalny nr 6/2023, str. 52-54

Zmowa przetargowa

Czasopismo Zamawiający, str. 49-54 03/04.2023

Nowe poziomy recyklingu zwiększają koszty gospodarki odpadami

Przegląd Komunalny nr 1/2023, str. 10-13

Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem

Mediacja - Koncyliacja. Środki ochrony prawnej

Zamówienia Publiczne. Doradca 8/2019

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiebiorstwem osoby fizycznej (cz.8) - komentarz

DGP, Firma i Prawo, C2-C8/2019

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.7) - komentarz

Konsekwencje nowelizacji u.c.p.g. dla RIPOK-ów

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.6) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.5) - komentarz

Konkluzje BAT na instalacjach