URZĄD PRZYGOTOWANY DO PRZEJĘCIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 10 lutego 2012 r. Mec. Anna Specht-Schampera poprowadzi wykład pod tytułem: ORGANIZOWANIE PRZETARGU I ZAWIERANIE UMÓW W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Wykład jest częścią cyklu szkoleń prowadzonych pod wspólnym tytułem URZĄD PRZYGOTOWANY DO PRZEJĘCIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału

Zaproszenie