Sukces akcjonariuszy mniejszościowych reprezentowanych przez SDZLEGAL Schindhelm w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

Sukces akcjonariuszy mniejszościowych reprezentowanych przez SDZLEGAL Schindhelm w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej
 
W ramach naszej praktyki rozwiązywania sporów korporacyjnych reprezentowaliśmy akcjonariuszy mniejszościowych w sporze dotyczącym podjęcia uchwały skutkującej opuszczeniem Giełdy Papierów Wartościowych przez spółkę z branży górniczej.

W toku procesu argumentowaliśmy, że wezwanie do nabycia 100% akcji – jako element obligatoryjny procesu delistingu – zostało przeprowadzone w sposób wadliwy. Wykazaliśmy między innymi, że aktualny kurs, w okresie poprzedzającym podjęcie przez spółkę decyzji o opuszczeniu giełdy, nie odzwierciedlał godziwej wartości jej akcji, jak również narażony był na nienaturalne wahania z powodu braku płynności.

Sąd Okręgowy w całości podzielił naszą argumentację. Dzięki podjętym działaniom spółka wciąż będzie przedmiotem notowań, co uchroniło wielu akcjonariuszy mniejszościowych przed powstaniem szkody majątkowej.

Sprawę prowadził dr (PhD) Marcin Śledzikowski – radca prawny i Wspólnik kierujący praktyką rozwiązywania sporów korporacyjnych.Autor: Marcin Śledzikowski