Konferencja - 30 Years of European Product Liability Law

SDZLEGAL SCHINDHELM sponsorem międzynarodowej konferencji p.t. „30 Years of European Product Liability Law”, organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przyczynkiem do konferencji jest 30 rocznica uchwalenia Dyrektywy Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe, celem natomiast dyskusja, na ile wspominane przepisy stanowią nadal, po upływie 30 lat, aktualną odpowiedź na zjawisko wprowadzania do obrotu produktów niezapewniających ich użytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Prelegentami podczas konferencji byli eksperci uniwersyteccy z Polski, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemiec i USA, którzy zaprezentowali również aktualne wyniki międzynarodowego projektu badawczego „Product liability in EU law and in national laws and the development of new Technologies”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Szczegóły dotyczące programu wystąpień oraz sylwetek prelegentów dostępne (w języku angielskim) na stronie internetowej poświęconej konferencji pod linkiem.

 

Konferencja - 30 Years of European Product Liability Law