Europeizacja krajowych porządków prawnych na przykładzie Niemiec, Polski i Czech

Konferencja, Regensburg, 22.06.2018 09:00

IP / IT

Zawartość:

Uczestnicy konferencji będą dyskutować o wpływie prawa unijnego na wybrane regulacje krajowe, zarówno z zakresu prawa prywatnego, jak i publicznego.

Joanna Sikocińska (aplikant radcowski) oraz Agata Jędroś (associate) z SDZLEGAL SCHINDHELM omówią w trakcie konferencji prawa konsumenta oraz obowiązki przedsiębiorców w zakresie sprzedaży treści cyfrowych wynikające z obecnie obowiązujących przepisów, jak również projektowane zmiany na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (2015/0287).