Sygnaliści

Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 2019/1937 dokonujący zgłoszenia – sygnaliści – muszą mieć zapewnioną anonimowość w przedsiębiorstwie. Wymaga to dopełnienia wielu formalności i musi być zgodne ze wszystkimi kluczowymi wytycznymi procederu zgłaszania nadużyć. Podjęcie tych działań jest konieczne, ale jednocześnie pozwala przedsiębiorstwu ochronić się przed utratą reputacji oraz uniknąć ryzyka finansowego, a nawet konsekwencji prawnych.


Dyrektywa powinna zostać wdrożona w prawie krajowym przez kraje członkowskie UE

do 17.12.2021 roku – dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników,

do 17.12.2023 roku – dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

Wprowadza ona m.in. trzystopniowy system:

1. wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń;
2. zewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń do (właściwych) organów;
3. ujawnienie publiczne.


Wewnętrzne kanały zapewnia swoim pracownikom przedsiębiorstwo

  • jak je wdrożyć zgodnie z prawem
  • na co zwrócić szczególną uwagę
  • co powinniśmy wiedzieć, decydując się na ich uruchomienie.


O tym w szczegółach w najnowszym odcinku #5naPiątek opowie mec. Katarzyna Gospodarowicz – radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM.