Projekt ustawy wprowadzającej pracę zdalną do kodeksu pracy

W poprzednich odcinkach naszej serii informowaliśmy, że możliwość polecenia pracy zdalnej, wprowadzona przepisami specustawy covidowej dalej obowiązuje. Jednak niezależnie od tych przepisów, opracowywany jest projekt wprowadzenia pracy zdalnej na stałe do kodeksu pracy.

  • Jak do tego przygotować wewnętrzne akta zakładów pracy: regulaminy, porozumienia między pracodawcą a zakładową organizacją związkową?
  • Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na pracodawców w zakresie: dostarczenia sprzętu, przepisów BHP, ubezpieczenia?
  • Czy wzrosną koszty związane z instalacją, serwisem, konserwacją narzędzi pracy?
  • Komu będzie można odmówić możliwości pracy zdalnej, a komu nie?

Te pytania z pewnością zadają sobie zarówno zarządy firm, jak i pracownicy, a odpowiedzi na nie udziela Anna Berger, aplikantka adwokacka z SDZLEGAL SCHINDHELM.

Seria #5naPiątek to cotygodniowe materiały przygotowane przez specjalistów SDZLEGAL SCHINDHELM na najważniejsze, bieżące tematy i zapytania dotyczące prawa.