Premie regulaminowe i uznaniowe a nagrody

Mamy dokładnie połowę roku, a więc czas podsumowań i rozmów oceniających z pracownikami.
Przyjemną częścią całego procesu są wszelkiego rodzaju gratyfikacje, będące wyrazem uznania
i doskonałym narzędziem motywującym. W dzisiejszym odcinku mec. Katarzyna Gospodarowicz omawia je szczegółowo, wyjaśniając różnice między nagrodami a premiami uznaniowymi i regulaminowymi.

Dołożyliśmy starań, by temat przedstawić tak, aby zainteresował nie tylko beneficjentów, ale i pracodawców.

Seria #5naPiątek to cotygodniowe materiały przygotowane przez specjalistów SDZLEGAL SCHINDHELM na najważniejsze, bieżące tematy i zapytania dotyczące prawa.