Wernisaż prac Lva Sterna w SDZLEGAL SCHINDHELM w dniu 18.06.2015

SDZLEGAL SCHINDHELM serdecznie dziękuje za Państwa liczną obecność na wystawie obrazów i rzeźb Lva Sterna, która odbyła się w czwartek 18 czerwca 2015 r. w siedzibie naszej Kancelarii.

O autorze:

Lev Stern jest izraelsko-polskim architektem, malarzem i rzeźbiarzem. Urodził się w 1945 roku w Jenakijewem na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jego rodzina podczas II wojny światowej uciekła z Krzemieńca do ZSRR. W 1948 roku wraz z rodziną osiedlił się we Wrocławiu. W 1959 roku wyemigrował do Izraela. Dwa lata spędził w obozie dla emigrantów w Hajfie, w której zamieszkał aż do ukończenia studiów. W 1971 roku, uzyskawszy dyplom Politechniki w Hajfie na Wydziale Architektury, przeniósł się do Jerozolimy i otworzył biuro architektoniczne.

W latach 1972-1982 stworzył i zrealizował wiele projektów. Wykładał także na Akademii Sztuk Pięknych Bezalel w Izraelu. W latach 1982-1984 ograniczył działalność biura, które następnie zamknął i zamieszkał w Paryżu. Od tego czasu domeną jego twórczości było malarstwo i rzeźbą, sporadycznie architektura. Miała wiele wystaw w Izraelu, Paryżu, Wrocławiu. Od 1987 roku spędzał miesięcy w roku we Wrocławiu, w 2011 wrócił do Wrocław na stałę.