SDZLEGAL Schindhelm sponsorem i partnerem 10. edycji Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business

Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego aktywnie promuje współpracę pomiędzy Polską a Chinami. W październiku 2013 roku zrodził się projekt Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business, który ma na celu dążenie do wzajemnego wsparcia i dialogu pomiędzy dwoma ośrodkami akademickimi: Uniwersytetem Warszawskim oraz China University of Political Science and Law w Pekinie.

Inicjatywa skierowana jest do studentów, z myślą o promowaniu przedsiębiorczości oraz innowacyjności wśród młodych profesjonalistów pochodzących z Chin oraz Polski. Ma na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na tematy prawne, wyzwań gospodarczych i różnic kulturowych w biznesie. Organizatorzy chcą pokazać, że współpraca pomiędzy krajami wciąż się rozwija, dyskutować o tym, co już udało się osiągnąć i nad czym nadal należy pracować.

W tym roku będzie miała miejsce jubileuszowa – 10. edycja wydarzenia. Jej sponsorem i partnerem jest SDZLEGAL Schindhelm.