SDZLEGAL SCHINDHELM partnerem Programu Studiów z Europejskiego Prawa Prywatnego dla Doktorantów (PEPP)

SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim przeprowadzi wykłady w ramach Studiów z Europejskiego Prawa Prywatnego dla Doktorantów europejskich uczelni. Program Studiów z Europejskiego Prawa Prywatnego dla Doktorantów (PEPP) jest organizowany przez Uniwersytet w Hamburgu, we współpracy z uniwersytetami we Wrocławiu, Katowicach, Walencji i Cambridge. W ramach programu specjaliści SDZLEGAL SCHINDHELM przeprowadzą dla uczestników programu wykłady dotyczące praktycznych problemów i wyzwań związanych z transgranicznymi aspektami doradztwa prawnego w Unii Europejskiej. W dniu 18 stycznia 2012 roku Dr Agnieszka Łuszpak-Zając wygłosi wykład dotyczący powództwa o stwierdzenie nieważności lub uznania czynności prawnej za bezskuteczną w ramach transgranicznych postępowań upadłościowych w UE. Tego samego dnia Mec. Tomasz Szarek przeprowadzi wykład dotyczący praktycznych problemów transgranicznego łączenia spółek na gruncie prawa europejskiego i nowych regulacji polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

Program wykładów