Przedsiębiorca w kryzysie a postępowanie o zatwierdzenie układu

LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW, WOBEC KTÓRYCH OGŁOSZONO UPADŁOŚĆ W 2022 R.

Według raportu rocznego Coface: „Niewypłacalność firm w Polsce w 2022 r.”:

• niewypłacalność dotknęła 2.752 polskich przedsiębiorstw, co stanowi wzrost o 30% w stosunku do roku 2021;

• sądy wydały 1.029 postanowień o ogłoszeniu upadłości i o otwarciu postępowań restrukturyzacyjnych w tym 360 postanowień o ogłoszeniu upadłości;

• dokonano 1.723 obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego.

Kryzys dotknął takie branże jak transport, handel, usługi i budownictwo. Do przyczyn powstawania stanu zagrożenia niewypłacalnością lub już niewypłacalności należał m.in. drastyczny wzrost kosztów – surowców, materiałów budowlanych, energii elektrycznej czy też paliwa. Nie należy również zapominać o nadal odczuwalnych dla wielu branż skutkach pandemii COVID-19.
Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze TUTAJAutor: Paweł Szalewicz
PDF file
Download PDF