Prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM - Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. - współzałożycielami Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

3 lutego 2017 zostało utworzone Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkami założycielami Stowarzyszenia PZP są między innymi Mec. Anna Specht-Schampera - Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, która została członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych (obejmującego również zagadnienia dotyczące PPP oraz koncesji), w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa. Stowarzyszenie ma być również platformą, która pozwoli na czynny udział środowiska prawników w debacie publicznej dotyczącej systemu zamówień publicznych oraz praktyki stosowania odpowiednich przepisów.

Niezwłocznie po rejestracji Stowarzyszenia PZP jego władze podejmą działania zmierzające do rozszerzenia grona jego członków o uznanych prawników, których ugruntowana wiedza i doświadczenie pomoże tworzyć rozwiązania sprzyjające wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych w Polsce.