Polska nie jest już obszarem ryzyka w Niemczech

Od dnia 30 maja 2021 r. (niedziela) Polska została skreślona z listy obszarów ryzyka przez Niemcy. Polska nie jest już krajem ryzyka, co oznacza kolejne ułatwienia przy wjeździe do Niemiec.

I. Aktualne zasady

Najistotniejsza kwestia, związana ze zmianą statusu Polski w Niemczech, dotyczy obowiązków wjazdowych – wykonywania testu, poddawania się kwarantannie i rejestrowania wjazdu. Osoby podróżujące z Polski do Niemiec, nie będą już musiały wykonywać testu przed wjazdem ani po wjeździe oraz poddawać się kwarantannie. Nie trzeba też będzie rejestrować wjazdu za pośrednictwem cyfrowej deklaracji. W praktyce można więc będzie swobodnie podróżować do Niemiec bez konieczności wypełniania szczególnych obowiązków wjazdowychniezależnie od powodu wjazdu i długości pobytu.

Obowiązek wykonania testu nadal dotyczy jednak podróżujących samolotem – dla przylatujących do Niemiec nadal obowiązuje wymóg posiadania negatywnego wyniku testu wykonanego do 48 godzin przed odlotem. Dotyczy to także przylotu do Niemiec w ramach tranzytu do innego kraju. Z obowiązku wykonania testu zwolnione są osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, powinny one posiadać odpowiedni dokument, który potwierdzi zaszczepienie lub przechorowanie COVID-19.

II. Czas obowiązywania ww. zasad

Uwaga, zmiana statusu Polski nie oznacza, że już można skorzystać z ułatwień przy wjeździe. Pod uwagę bierze się bowiem status kraju obowiązujący 10 dni przed wjazdem do Niemiec. Polska do dnia 29 maja 2021 r. klasyfikowana była jako obszar ryzyka. Ze zwolnienia z obowiązków wjazdowych będzie można więc skorzystać dopiero po upływie 10 dni od dnia zmiany statusu Polski, tj. od 9 czerwca 2021 r. Do 8 czerwca 2021 r. włącznie należy jeszcze stosować dotychczasowe zasady.

Zwracamy uwagę, że status Polski może zmienić się w każdej chwili. Klasyfikacja krajów dokonywana jest na podstawie liczby odnotowanych zakażeń. Za obszar ryzyka uznaje się kraj, w którym tygodniowa liczba infekcji w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców przekracza 50.

Dla Państwa bezpieczeństwa zalecamy monitorowanie regulacji wewnętrznych krajów związkowych  i zapoznawanie się na bieżąco z aktualnymi wytycznymi właściwych ośrodków zdrowia.Autor: Agnieszka Bonikowska
PDF file
Download PDF