Międzynarodowe doradztwo prawne

Szukają Państwo kancelarii prawnej działającej na arenie międzynarodowej? SDZLEGAL Schindhelm oferuje współpracę z międzynarodowymi zespołami oraz doradztwo – kompetentne, świadczone z zaangażowaniem i wykorzystujące doświadczenie zdobyte na poziomie lokalnym. Już teraz mogą zapoznać się Państwo z przygotowanymi przez nas ważnymi zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego. Zapraszamy do lektury!

 

 

Venture Capital: Co warto wiedzieć

Termin "venture capital" odnosi się do tej formy udziału kapitału, która odbywa się poza giełdą i mieści się w zbiorczym pojęciu "private equity" (kapitał prywatny). Dostawcami venture capital są często banki i instytucje kredytowe, duże przedsiębiorstwa oraz firmy ubezpieczeniowe. Rzadziej spotyka się inwestorów prywatnych. W poniższej sekcji podsumowaliśmy dla Państwa najważniejsze pytania dotyczące venture capital:

Czym jest Venture Capital?

Konkretnie rzecz ujmując, Venture Capital jest formą inwestycji, która jest bardzo ryzykowna i jest wykorzystywana w szczególności w finansowaniu kapitałowym nowo powstałych przedsiębiorstw oraz firm na wczesnym etapie rozwoju. Venture Capital oznacza ryzyko lub kapitał podwyższonego ryzyka. Inwestorzy Venture Capital inwestują część własnego kapitału w przeważnie młode, innowacyjne firmy i oczekują odpowiednio wysokiego zysku - czasem przy bardzo wysokim ryzyku. W zamian za swoją inwestycję otrzymują udziały w spółce, które mogą sprzedać po pewnym czasie lub które mogą zostać zamienione na akcje poprzez ewentualne IPO (pierwsza oferta publiczna) spółki w późniejszym terminie i w ten sposób zwiększyć swoją wartość. Venture Capital jako taki nie jest przedmiotem obrotu giełdowego; jest to zatem forma kapitału prywatnego.

Inwestowanie w Venture Capital jest stosunkowo proste: inwestor lokuje swoje aktywa w funduszu Venture Capital , który z kolei dostarcza kilku wybranym start-upom środki od inwestorów venture capital. W zamian inwestorzy ci otrzymują udziały w spółce, które - w zależności od ustaleń umownych - gwarantują im określone prawa współdecydowania. Zainwestowanego kapitału venture nie trzeba zwracać ani płacić odsetek inwestorom przez start-up.

Zwykle czas trwania inwestycji VC wynosi dziesięć lat. Następnie inwestorzy zazwyczaj również wychodzą z biznesu operacyjnego, sprzedając swoją inwestycję. Ten okres życia dzieli się na dwie fazy: okres inwestowania i okres zbiorów. Pierwsza faza to pozyskiwanie funduszy, druga to zbieranie owoców inwestycji. Za zarządzanie funduszem inwestycyjnym należy się towarzystwu funduszy opłata w wysokości zwykle 2% kwoty inwestycji rocznie. Choć fundusze VC mogą generować wysokie zyski, to są one obarczone równie wysokim ryzykiem. Z tego powodu towarzystwo funduszy zazwyczaj rozkłada kapitał funduszu na kilka inwestycji ("dywersyfikacja").

 

Jakie są formy Venture Capital?

W kontekście kapitału podwyższonego ryzyka rozróżnia się przede wszystkim rodzaj udziału:

 • Udział bezpośredni: W takiej sytuacji inwestor uczestniczy bezpośrednio i bez "pośrednika", czyli nie za pośrednictwem funduszu lub firmy inwestycyjnej. Tak jest często w przypadku klasycznych "aniołów biznesu".
 • Udział pośredni: Odpowiednikiem tego jest inwestycja pośrednia, gdzie inwestor inwestuje w fundusz firmy Venture Capital, a nie bezpośrednio w start-up.
  • Zależne od funduszu: Tutaj inwestycja w spółkę odbywa się pośrednio poprzez fundusz venture capital zarządzany przez firmę VC.
  • Niezależne od funduszu: Są też firmy VC, w których inwestycja trafia bezpośrednio do firmy, a nie za pośrednictwem funduszu.

Dla jakiej grupy docelowej interesujący jest Venture Capital?

Ta forma finansowania kapitałowego jest szczególnie interesująca dla młodych przedsiębiorców lub start-upów, ponieważ nie muszą oni przedstawiać zabezpieczenia - inaczej niż w przypadku kredytu bankowego. Firmy o ugruntowanej pozycji mogą oczywiście również rozważyć tę formę finansowania, jeśli na przykład zaciągnęły już kredyt bankowy i mają dodatkowe potrzeby finansowe związane z rozwojem nowych produktów lub wejściem na nowe rynki. Ale nie tylko udział finansowy jest istotny dla wielu start-upów: Wprowadzając „na pokład” doświadczonych inwestorów, korzystają również z ich wiedzy i bogactwa doświadczeń oraz mogą zwrócić się do nich o radę. Ponadto inwestorzy Venture Capital mają zwykle dobrze rozbudowaną sieć kontaktów jako przedsiębiorcy o wieloletniej tradycji, co jest korzystne również dla młodych przedsiębiorców.

Po stronie inwestora, Venture Capital jest szczególnie ekscytujące dla przedsiębiorców skłonnych do ryzyka, którzy chcą również wnieść swoją wiedzę i doświadczenie do nowopowstałych firm i pomóc im osiągnąć przyszły sukces. Inwestorzy, którzy nie tylko wnoszą wkład finansowy, ale również aktywnie i konstruktywnie uczestniczą w zarządzaniu młodymi firmami, są również znani jako "aniołowie biznesu".

Finansowanie za pomocą Venture Capital: Jak działa ten sposób finansowania?

W kontekście finansowania Venture Capital można wyróżnić kilka etapów, przez które muszą przejść start-upy:

 1. Prezentacja - PITCH: Młodzi przedsiębiorcy prezentują swoją firmę, swoje produkty i swój pomysł potencjalnym inwestorom w ramach pitchu (zwięzłej i wartościowej prezentacji produktu lub usługi). Potencjalni inwestorzy powinni mieć możliwość uzyskania wglądu w pomysł na biznes i ocenić wykonalność pomysłu oraz jego szanse i ryzyko z nim związane.
 2. Przygotowanie "term sheet": W "term sheet", czyli dokumencie podsumowującym istotne warunki biznesowe lub inwestycyjne przygotowanym przed podpisaniem umowy, zapisane są najważniejsze kluczowe punkty ewentualnego udziału. Oprócz kwoty finansowania zapisuje się również np. udział i aktywne zaangażowanie w działalność operacyjną firmy oraz opisuje scenariusz wyjścia.
 3. Due diligence: Due diligence przewiduje szczegółowe zbadanie sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa. Ma to na celu lepsze zrozumienie start-upu oraz odkrycie i ewentualne wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń na wczesnym etapie.
 4. Sporządzenie umowy inwestycyjnej: We współpracy z radcą prawnym lub konsultantem ds. start-upów sporządzana jest umowa uczestnictwa, którą po dokładnym zapoznaniu się podpisują obie strony.

Jakie etapy należy uwzględnić w inwestycji Venture-Capital?

Finansowanie poprzez inwestycje Venture Capital może mieć miejsce na różnych etapach, na których aktualnie znajduje się rozpoczynająca działalność firma:

 1. Faza (przed)założycielska lub "faza zalążkowa": W tej bardzo wczesnej fazie młoda firma zajmuje się głównie rozwojem produktu i testowaniem jego dojrzałości rynkowej. W tej fazie nadal istnieje największe ryzyko dla inwestorów, gdyż spółka nie jest jeszcze (naprawdę) aktywna na rynku.
 2. Faza rozruchu lub "wczesne stadium": W tej drugiej fazie następuje zwykle wejście na rynek, które w wielu przypadkach może być bardzo kapitałochłonne (reklama, kampania związana z wprowadzeniem i rozpoznawalnością firmy itp.).
 3. Faza wzrostu lub "stadium wzrostu": Faza trzecia to skalowanie modelu biznesowego i doprowadzenie go do sukcesu. Ponieważ wymaga to zazwyczaj większych inwestycji (np. w lepsze maszyny, zwiększenie nakładów na reklamę i marketing, założenie sklepu internetowego, zatrudnienie dodatkowych pracowników itp.), w tej fazie również potrzebny jest kapitał. Ryzyko w tej fazie wzrostu jest zwykle niższe niż w dwóch pierwszych fazach; młodym przedsiębiorcom łatwiej jest znaleźć wsparcie finansowe.
 4. Późne stadium lub "późniejszy etap": W późnym etapie, start-upy przekształciły się w dochodowe firmy i często nie potrzebują już finansowania kapitałowego. W tej fazie większym problemem staje się "exit", czyli odejście dotychczasowych inwestorów.

W zależności od poszczególnych faz, często różnią się również potrzeby inwestycyjne firm. Podczas gdy niektórym wystarcza jednorazowy zastrzyk gotówki, inne start-upy mogą potrzebować na późniejszym etapie podwyższenia kapitału, które może być zapewnione przez inwestorów w transzach.

Jakie są zalety i wady Venture Capital?

Z punktu widzenia nowopowstałej firmy zalety finansowania Venture Capital wyraźnie przeważają nad wadami:

 • Płynność i bezpieczeństwo planowania: Bezpieczeństwo finansowe zapewniane przez zewnętrznych dostawców kapitału daje firmie płynne środki finansowe, które pomagają w średnioterminowym planowaniu dalszego rozwoju firmy i wprowadzaniu innowacji bez konieczności martwienia się o spłatę kredytu.
 • Know-how inwestorów: Szczególnie młodzi przedsiębiorcy korzystają ze zgromadzonej przez inwestorów wiedzy i mogą w ten sposób uczyć się od doświadczonych doradców, którzy z kolei sami są zainteresowani sukcesem firmy i w ten sposób dążą do tych samych celów.
 • Wykorzystanie sieci kontaktów: Inwestorzy zazwyczaj udostępniają też młodym przedsiębiorcom kontakty ze swoich szerokich sieci, co może prowadzić do nawiązania partnerstwa i współpracy.

Wady można dostrzec po stronie młodych firm biorących udział w inwestycji:

 • Prawo głosu: Wraz ze wsparciem finansowym przedsiębiorcy wchodzą również do organów decyzyjnych start-upów, co może prowadzić do pewnej utraty kontroli nad firmą z punktu widzenia jej założycieli.
 • Zmiany w strukturach i procesach: Poprzez partycypację inwestorzy stają się współwłaścicielami, a tym samym również decydentami, co pociąga za sobą zmiany w już ustalonych strukturach i może prowadzić do bardziej wydłużonych procesów decyzyjnych.

Dla inwestorów wysokie potencjalne zyski (zwrot z inwestycji = ROI (Return on Investment)) są równoważone przez wysokie ryzyko straty, ponieważ zwrot może być wygenerowany tylko poprzez wzrost wartości firmy. Straty całkowite nie są wykluczone w środowisku start-upów i są dość powszechne.

Wniosek

Venture Capital to ciekawa forma finansowania kapitałowego w start-upów w kontekście private equity: Mimo że ryzyko jest bardzo duże z punktu widzenia inwestora, wielu inwestujących VC obiecuje sobie wysokie zyski, a także wspiera młodych przedsiębiorców swoją wiedzą, doświadczeniem i siecią kontaktów. Podmioty przyjmujące wsparcie VC powinny być świadome możliwej utraty kontroli lub pewnego stopnia ingerencji ze strony inwestorów i z wyprzedzeniem planować potencjalne scenariusze wyjścia z inwestycji przez fundatorów.

Doradztwo prawne w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o Venture Capital? Nasz kompetentny zespół chętnie doradzi i wesprze Państwa we wszystkich kwestiach związanych z tym tematem.

Zapraszamy do kontaktu!