Inhalt

Magdalena Przydróżna-Urbanowicz

Radca prawny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo umów handlowych
  • Prawo budowlane
  • Prawo administracyjne
  • Procesy i postępowania arbitrażowe

Ekspertyza

Magdalena Przydróżna - Urbanowicz pracuje jako radca prawny od 2010 roku. Doradza polskim oraz zagranicznym spółkom w zakresie prawa dotyczącego rynku nieruchomości, prawa umów, oraz standardowych warunków umów. Doradza także klientom w toku postępowań sądowych, oraz sporów. Jej dodatkowym obszarem specjalizacji jest prawo budowlane, prawo pracy, oraz prawo administracyjne.

W obszarze prawa umów Magdalena Przydróżna – Urbanowicz doradza w toku negocjacji umów o prace projektowe i roboty budowlane, standardowych warunków umów oraz umów stosowanych w transakcjach handlowych, oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej. Doradza także w toku spraw związanych z egzekucją roszczeń wynikających z umów.

W obszarze prawa budowlanego Magdalena Przydróżna - Urbanowicz doradza w zakresie postępowań budowlanych oraz administracyjnych na wszystkich etapach związanych z realizacją inwestycji.

Wspiera również klientów w obszarze transakcji na rynku nieruchomości, w tym w zakresie umów kupna nieruchomości. Doradza w kwestiach dotyczących uzyskiwania zezwoleń, oraz występuje z wnioskami o uzyskanie zezwoleń w zakresie koniecznym dla realizacji danej inwestycji.

Referencje

  • doradztwo w zakresie zawierania umów o prace projektowe i budowlane, oraz w zakresie sporów na tle stosowania umowy na realizację inwestycji obejmującej 120 lokali mieszkalnych we Wrocławiu
  • doradztwo w zakresie prawa umów w związku z projektami budowlanymi realizowanymi we Wrocławiu
  • doradztwo dotyczące nabycia nieruchomości na potrzeby budowy centrów handlowych we Wrocławiu i Opolu

Przebieg pracy zawodowej

Magdalena Przydróżna–Urbanowicz pracuje w SDZLEGAL SCHINDHELM od 2008 roku. Jest członkiem zespołu prawa nieruchomości i prawa budowlanego, świadczy także usługi w zakresie prawa umów oraz standardowych warunków umów.

W latach 2001-2006 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2006-2010 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2010 roku wpisana jest na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.