Publikacje

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.5) - komentarz

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz.4) - komentarz

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z wójtem

Pracownik Samorządowy Kadry, Stosunek Pracy 11/2018

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ma prawo zawrzeć umowę o pracę sam ze sobą

Dziennik Gazeta Prawna nr 154, Kadry i Płace, C5, 08/2018

Granice ochrony przedemerytalnej pracownika

Rzeczpospolita, 04/2018

TSUE chce wzmocnić ochronę ciężarnych. A co my na to?

Dziennik Gazeta Prawna nr 3/2018

Rewolucja w zatrudnianiu cudzoziemców

Rzeczpospolita, Raport Prawny - 02/2018

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Pracownik Samorządowy 2/2018

Umowy o pracę w zamówieniach publicznych

Pracownik Samorządowy 2/2018

Ciąża nie chroni przed zwolnieniem w każdych okolicznościach

Rzeczpospolita D2/2018

Prawo do nagrody jubileuszowej w samorządzie

Pracownik Samorządowy 1/2018

Nawiązanie stosunku pracy z wójtem

Kurier Prawny, Wspólnota 23/2018

W zarządzie sukcesyjnym nie udało się wyeliminować wszystkich luk. A zmiany coraz bliżej

Dziennik Gazeta Prawna nr 144/2018

Najpierw koszty upadłości później pensje pracowników

Program "Za życiem" to też zmiany w prawie pracy. Ułatwienia dla pracowników, ale już nie dla firm

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 16.11.2017

Etat dla cudzoziemca lepszy niż kontrakt cywilny

Rzeczpospolita, Praca i ZUS, z dnia 09.11.2017

Kto zapłaci grzywnę nałożoną na wójta

Pracownik Samorządowy, nr 10/2017

Zatrudnianie obywateli Ukrainy na nowych zasadach

Rzeczpospolita z dnia 17.08.2017

Umowa o dzieło dopuszczalna w każdej branży

Rzeczpospolita z dnia 10.08.2017

Firmy rodzinne: po śmierci pracodawcy będzie koło ratunkowe dla zatrudnionyc

Dziennik Gazeta Prawna nr 150 z dnia 04.08.2017

Jest wreszcie projekt ustawy, na którą czekali właściciele firm rodzinnych

Upadłość pozwoli odzyskać część zaległego wynagrodzenia

Rzeczpospolita z dnia 06.07.2017, Praca i ZUS, D8

Nie każdy oddział zagranicznego przedsiębiorstwa może być pracodawcą dla zatrudnionych w Polsce

Dziennik Gazeta Prawna, Dodatek: Kadry i płace, str. 6

Teren zakładu pracy to nie miejsce dla dzieci

Rzeczpospolita, Praca i ZUS, D5, 08.09.2016 r.

Jak zapewnić ciągłość zatrudnienia po śmierci przedsiębiorcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 133, 12.07.2016

Na wdrożenie dyrektywy o delegowaniu zostało 5 miesięcy

Dziennik Gazeta Prawna 22-24.01.2016, Kadry i Płace

Na wdrożenie dyrektywy o delegowaniu zostało 5 miesięcy

Dziennik Gazeta Prawna 22-24.01.2016, Kadry i Płace

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikami

Monitor Prawa Pracy 1/2016

Reprezentacja spółki kapitałowej w czynnościach z pracownikam

Monitor Prawa Pracy 1/16, str. 20-24

Urlopy związane z rodzicielstwem - nowelizacja Kodeksu pracy

Przegląd Radcowski 09/2015

Zgoda inwestora za zawarcie umowy podwykonawczej

Przegląd Radcowski, 07/2015

Najpierw wiedza, potem transakcja