Publikacje

Ochrona prywatnej korespondencji w pracy

Wyciek danych osobowych a RODO

IT w Administracji 01.2024

Chat GPT a bezpieczeństwo danych

Rzeczpospolita; 06/2023

Dane osobowe w polskim i unijnym orzecznictwie

IT w Administracji, str. 34-37

Ochrona danych osobowych - naruszenia i dobre praktyki

IT w Administracji, str. 34-37; 09/2022

Monitoring pracownika a ochrona danych osobowych

IT w Administracji str. 32 - 35; 06/2022

Elektroniczne poświadczanie dokumentów w nowym postępowaniu rejestrowym

Dane administracji publicznej a cyberbezpieczeństwo

IT w Administracji 2/2022

Transfer danych do państw trzecich musi być bezpieczny

Rzeczpospolita D4 nr 204, 9/2021

Przetwarzanie danych pracowników - nowe stanowiska UODO

Pracownik Samorządowy 1/2021

Koronawirus: ochrona danych nie blokuje działań w związku z pandemią

Rzeczpospolita 5/2020

UODO radzi, jak prowadzić zdalne lekcje

Wspólnota 5/2020

RODO wciąż stwarza problemy

Wspólnota; 2/2020

Jak zrealizować prawo dostępu

Abiexpert; Styczeń-Marzec 2020

Pierwsze decyzje UODO w sprawach samorządowych

Pracownik Samorządowy 12/2019

RODO w procesie przyznawania świadczeń socjalnych oraz w nietypowych sytuacjach pracowniczych

Pracownik Samorządowy 10/2019

Zmiany w KPA w związku z RODO

Kurier Prawny, Wspólnota 10/2019

Książka wejść i wyjść a RODO

Kurier Prawny, 7/2019

Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

Kurier Prawny, Wspólnota 5/2019

Kiedy wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcami jest zakazana

Rzeczpospolita, Dobra Firma D5, 5/2019

RODO w szkole

Kurier Prawny, 4/2019

Praktyczne aspekty dotyczące upoważnieńdo przetwarzania danych osobowych

Pracownik Samorządowy 1/2019

RODO w praktyce samorządowych pracodawców

Pracownik Samorządowy 12/2018

Monitoring w szkole

Pracownik Samorządowy 09/2018

Elektronizacja akt osobowych

Pracownik Samorządowy 07/2018

Rekrutacja nowych pracowników w świetle RODO

Pracownik Samorządowy 07/2018

RODO w zamówieniach publicznych

Przegląd Komunalny 6/2018

Inspektor ochrony danych w każdym urzędzie?

Pracownik Samorządowy 05/2018

Inspektor Ochrony Danych

Pracownik Samorządowy 04/2018

Rewolucja w ochronie danych

Pracownik Samorządowy 3/2018

Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych

Kurier Prawny, Wspólnota 18/2018

Administrator może wydać hejtera.