Inhalt

COVID-19-Unit SDZLEGAL Schindhelm TUTAJ - nasz zespół ekspertów

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa nasuwają się liczne pytania natury prawnej. Z tego powodu SDZLEGAL Schindhelm utworzył specjalny zespół ekspercki pod nazwą COVID-19-Unit. Składa się on z naszych ekspertów - specjalistów w konkretnych dziedzinach prawa, którzy najlepiej mogą pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji gospodarczych i prawnych, będących skutkiem pandemii koronawirusa.

Zespół COVID-19-Unit tworzą:

  • Wnioski pomocowe związane z ustawą antykryzysową
    mec. Agnieszka Łuszpak-Zając
    tel. (00 48) 502 411 215

  • Prawo pracy
    mec. Wojciech Zając
    tel. (00 48) 501 740 375
  • Prawo spółek
    mec. Tomasz Szarek
    tel. (00 48) 509 475 255
  • Prawo umów handlowych
    mec. Agnieszka Łuszpak-Zając
    tel. (00 48) 502 411 215
  • Prawo upadłościowe
    mec. Aleksandra Krawczyk
    tel. (00 48) 509 475 254
  • Prawo zamówień publicznych
    mec. Anna Specht-Schampera
    tel. (00 48) 502 227 313
  • Gospodarka odpadami
    mec. Anna Specht-Schampera
    tel. (00 48) 502 227 313