Inhalt

COVID-19 i tarcza antykryzysowa – co wiemy do tej pory? TUTAJ - wszystkie dostępne informacje

W weekend 21 i 22 marca br. opublikowano pierwsze informacje na temat szczegółowych rozwiązań planowanego pakietu ustaw określanego jako tarcza antykryzysowa. Już w kilka godzin później ujawniono, że propozycje zmian i uzupełnień przedstawione zostały przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mówi się też o tym, że nowe przepisy mają uwzględniać propozycje wsparcia przedsiębiorców ogłoszone przez Prezydenta RP. W międzyczasie udostępniony został również projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie proponowanych rozwiązań z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Znajdą je Państwo TUTAJ. Opis będziemy aktualizować na bieżąco.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tarczy antykryzysowej i innych kwestii prawnych związanych z COVID-19 pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół SDZLEGAL Schindhelm