Stosunek do służby wojskowej wśród danych osobowych pracownika

Czy mają Państwo wśród swoich pracowników-rezerwistów?
Co należy zrobić, gdy od kwietnia będą oni odbywali obowiązkowe ćwiczenia wojskowe?
Co trzena wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych i powszechnym obowiązku obrony?
Jakie są Państwa powinności względem WKU?

Na te i inne pytania – ważne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników – odpowie adwokat Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk.