Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w czasie koronawirusa

Koronawirus (COVID-19) paraliżuje różne sfery życia gospodarczego. Obecnie przedsiębiorcy funkcjonują w wysokiej niepewności faktycznej i prawnej, która negatywnie odbija się na prowadzonym przez nich biznesie. Zamykane są zakłady pracy, przerywane łańcuchy dostaw, czy też tymczasowo ogranicza się sposób prowadzenia określonych typów działalności gospodarczych (w szczególności dotyczy to branży gastronomicznej).
Należy mieć jednak na uwadze i pamiętać, że koronawirus może skutecznie sparaliżować również działanie kolegialnych organów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej). Dbając o własne bezpieczeństwo zarządcy tych spółek powinni minimalizować kontakty międzyludzkie i korzystać w głównej mierze ze zdalnych form podejmowania decyzji. Trzeba również pamiętać, że dany decydent może zostać czasowo wykluczony z życia spółki poprzez objęcie go kwarantanną – sytuacja taka może mieć miejsce przykładowo, jeżeli członek zarządu wróci do kraju z zagranicznej delegacji.
W czasie pandemii koronawirusa szczególnie ważne jest zapewnienie kolegialnym organom spółki możliwości skutecznego i nieprzerwanego działania, bez narażania ich członków na utratę zdrowia. W tym kontekście, TUTAJ prezentujemy funkcjonalne instytucje prawa spółek, które powinny usprawnić działanie organów podmiotu.