Podpisywanie i zawieranie umów w czasie koronawirusa

O wpływie koronawirusa 2019-nCov (Covid-19) na wykonywanie stosunków umownych napisano już niemal wszystko. W zasadzie rozbito na czynniki pierwsze czy może on stanowić podstawę siły wyższej, jak i czy przedsiębiorca uprawniony jest żądać zmodyfikowania łączącej go umowy z kontrahentem, powołując się na znacząco utrudnioną możliwość jej wykonania. Niemniej jednak, istnieją branże i usługi, na które koronawirus nie będzie miał aż tak destruktywnego wpływu. W tym trudnym czasie muszą one jednakże zachować płynność funkcjonowania. Pewne trudności, z uwagi na specyficzne ograniczenia, zarówno o charakterze zdrowotnym, jak i formalnym (chociażby ograniczenia w wysyłce korespondencji międzynarodowej), mogą pojawić się w zakresie zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla podmiotów z branży nowych technologii.
W kontekście powyższego, pragniemy Państwu przedstawić TUTAJ możliwe rozwiązania pozwalające na bezpieczne i komfortowe zawierane umów z kontrahentami.