Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Radca prawny
Partner


Przebieg pracy zawodowej

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz współpracuje z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM od 2006 roku, a od 2014 roku jest jej Partnerem.
W latach 2000 - 2005 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 2005 - 2008 odbywała aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zakończoną egzaminem prokuratorskim.
Od 2009 roku jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.
Jest wieloletnim członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.