Katarzyna Dec

Radca prawny


Przebieg pracy zawodowej

Katarzyna Dec współpracuje z SDZLEGAL SCHINDHELM od lutego 2018 r. Jest absolwentką Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2014–2015 odbyła podyplomowe studia prawa niemieckiego na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, uzyskując tytuł LL.M. (Aufbaustudium in den Grundzügen des deutschen Rechts). W 2013 r. uczestniczyła także w programie wymiany studenckiej ERASMUS na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. W 2019 r. ukończyła  studia podyplomowe kształcenia tłumaczy przysięgłych i  specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi kurs prawniczego języka niemieckiego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących wrocławskich kancelariach oraz w  ramach staży zagranicznych, w tym w kancelarii SCHINDHELM w Niemczech.

Od 2019 r. wpisana jest na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.