Joanna Leszczyńska

Radca prawny


Przebieg pracy zawodowej

Joanna Leszczyńska od 2005 do 2010 studiowała prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2012 roku ukończyła stosunki międzynarodowe na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

W latach 2010-2013 pracowała m.in. jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia z przedmiotów związanych z prawem administracyjnym.

Od lutego 2013 r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. W latach 2014- 2017 pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

W 2016 r. obroniła rozprawę doktorską o tematyce z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych w dyscyplinie: prawo, w specjalności: prawo administracyjne.

Od 2017 r. wpisana jest na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.