Bartosz Frydel

Aplikant radcowski


Przebieg pracy zawodowej

Bartosz Frydel dołączył do SDZLEGAL SCHINDHELM w czerwcu 2017 r. Wcześniejsze, prawie dwuletnie doświadczenie w branży prawnej zdobywał już w trakcie studiów, m. in. podczas rocznego stażu w jednej z największych polskich kancelarii prawnych.

W latach 2012-2017 studiował prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach prestiżowego Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, uzyskując, oprócz tytułu magistra prawa, tytuł licencjata komunikacji wizerunkowej. W ramach programu Erasmus+ spędził semestr na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie w języku angielskim studiował zagadnienia z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Od stycznia 2018 roku r. odbywa aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jako aplikant uczestniczył w dwu stażach zagranicznych – w Barcelonie i Birmingham. W 2019 r. zwyciężył w Konkursie Krasomówczym Aplikantów Radcowskich. Jako członek działającej w Izbie Komisji ds. współpracy z zagranicą współorganizuje praktyki zagraniczne dla innych aplikantów radcowskich.

Autor licznych artykułów z zakresu prawa, szczególnie prawa energetycznego i pomocy publicznej, a także prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji. Finalista Global Legal Hackathon 2020 i specjalista z zakresu wykorzystania nowych technologii w branży prawnej.