TRANSATLANTYCKA KONFERENCJA - Warszawa, 18.03.2020

Konferencja, Warschau/ Warszawa, 18.03.2020 10:00

Zamówienia publiczne

Zawartość:

Kancelaria Prawna SDZLEGAL Schindhelm jest członkiem wspierającym SPZP (Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych), - współorganizatora Transatlantyckiej Konferencji, która odbędzie się dnia 18 marca 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem wiodącym wydarzenia będzie „Implementacja rozwiązań prośrodowiskowych i proinnowacyjnych na etapie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych”. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, radców prawnych, adwokatów zajmujących się problematyką zamówień publicznych oraz przedstawicieli środowiska naukowego.

Więcej informacji dotyczących konferencji