2 lata nowego Prawa zamówień publicznych – analiza zebranych doświadczeń, postulowane zmiany

Konferencja, Warszawa, 25.10.2022 09:00

Zamówienia publiczne

Wykładowca:

Anna Specht-Schampera, Radca prawny / Partner, Polska

Trwanie:

25 października 2022

Zawartość:

25 października 2022r., w Warszawie, odbędzie się zorganizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych konferencja, której tematem przewodnim będzie analiza zebranych doświadczeń i postulowane zmiany po dwóch latach obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych.

 W ramach dyskusji podczas stacjonarnej konferencji , uczestnicy spotkania będą mogli wymienić się doświadczeniami związanymi z jego stosowaniem.

W ramach planowanego wydarzenia będzie możliwość wzięcia udziału w następujących panelach dyskusyjnych:

  1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania (w tym unieważnienie postępowania).
  2. Ocena ofert.
  3. Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  4. Zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  5. Środki ochrony prawnej.

Do grona ekspertów biorących udział w spotkaniu została zaproszona pani  Anna Specht-Schampera, radca prawny i partner w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.j., kierująca w Kancelarii pracami zespołów Gospodarka odpadami i Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły dotyczące czasu, miejsca, programu konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie SPZP.

Juz dziś zachęcamy do zarazerwawania sobie tego terminu i wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

Zespół SDZLEGAL Schindhelm