Zwolnienia indywidualne

W dzisiejszym odcinku z cyklu #5naPiątek​ mec. Dominika Szachniewicz, radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, przybliża kwestie dotyczące zwolnień indywidualnych wstępujących z przyczyn niedotyczących pracowników:

  • jakie warunki musi spełniać zwolnienie aby mogło zostać zakwalifikowane jako zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika?
  • jakie mogą być powody rozwiązanie stosunku pracy w trybie indywidualnym?
  • czy zwolnienie w trybie indywidualnym uprawnia pracownika do otrzymania odprawy pieniężnej?
  • czy pracodawca podlega obowiązkowi ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w trybie indywidualnym?
  • czy w przypadku zwolnień w trybie indywidualnym rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron wpływa na możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?

Zapraszamy do oglądania!