Utwory pracownicze

W dzisiejszym odcinku z cyklu #5naPiątek​ mec. Agnieszka Bonikowska, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia zasady regulujące nabycie przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego:

  • czym jest utwór pracowniczy i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby utwór mógł zostać wykorzystany przez pracodawcę?
  • czy utwór pracowniczy musi powstać na terenie zakładu pracy i w godzinach pracy zatrudnianego pracownika?
  • w jaki sposób pracodawca może nabyć autorskie prawa majątkowe do utworu pracowniczego? Jak powinno przebiegać przekazanie pracodawcy powstałego utworu pracowniczego?
  • czy pracodawca wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do utwory pracowniczego, nabywa również prawo wykorzystywania utworu? Czy pracodawca może wprowadzać zmiany i poddawać utwór eksploatacji?
  • czy prawo wykorzystania nabytego utworu pracowniczego jest nieograniczone?