Testy na COVID-19 w zakładzie pracy

W najnowszym odcinku z cyklu #5naPiątek, mec. Agnieszka Bonikowska, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia kwestie dotyczące przeprowadzania testów na COVID-19 w zakładzie pracy:

  • czy badania diagnostyczne przeprowadzane na terenie zakładu pracy wymagają obecności profesjonalistów z zakresu medycyny?
  • czy pozytywny wynik testu antygenowego zostanie potraktowany w analogiczny sposób jak pozytywny wynik testu molekularnego RT-PCR?
  • czy pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o wyniku testu na koronawirusa?
  • czy pracodawca lub pracownik są zobligowani do poinformowania odpowiednich organów o wyniku testu?
  • jak wygląda procedura po stwierdzeniu zakażenia u pracownika? Czy pracownik kierowany na obowiązkową izolację powinien otrzymać zwolnienie lekarskie?
  • czy wynik testu uzyskany podczas badań przeprowadzonych w zakładzie pracy może zostać wykorzystany przez pracownika w innych celach prywatnych?