Przetwarzanie danych osobowych pracownika

W 20. odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Aleksandra Baranowska-Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania prywatnych danych osobowych w kontakcie z pracownikiem:

  • czy pracodawca może żądać od pracownika podania prywatnych danych kontaktowych, takich jak adres prywatnej poczty elektronicznej czy numer prywatnego telefonu komórkowego?
  • czy po nawiązaniu stosunku pracy, pracodawca może wykorzystywać dane kontaktowe pracownika, które pozyskał w procesie rekrutacyjnym?
  • czy pracownik musi wyrazić zgodę na kontakt przy wykorzystaniu prywatnych danych kontaktowych?
  • jakie konsekwencje może ponieść pracownik, który odmówi podania lub nie wyrazi zgody na wykorzystanie prywatnych danych kontaktowych?
  • w jakich sytuacjach prywatne dane kontaktowe pracownika mogą zostać wykorzystane bez jego zgody?

Zapraszamy do oglądania!

Seria #5naPiątek to cotygodniowe materiały przygotowane przez specjalistów SDZLEGAL SCHINDHELM na najważniejsze bieżące tematy i zapytania dotyczące prawa i #Covid19.