Kontrola ZUS umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży

W dzisiejszym odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Dominika Szachniewicz, radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, podejmuje temat kontroli ZUS w przedmiocie umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży.

  • Co mowią przepisy prawa pracy o zawieraniu umów o pracę z kobietami w ciąży? Kiedy odmowa zatrudnienia kobiety ciężarnej jest uzasadniona?
  • Z jakich powodów ZUS może podważać umowy o pracę zawierane z kobietami ciężarnymi? Jak pracodawca może wykazać, że zawarta umowa nie była pozorna i nie zmierzała do obejścia prawa?
  • Czy można zgłaszać zastrzeżenia do protokołu kontroli ZUS kwestionującego ważność zawartej umowy? Czy od niekorzystnej decyzji można odwołać się do Sądu Pracy?

Seria #5naPiątek​​ to cotygodniowe materiały przygotowane przez specjalistów SDZLEGAL SCHINDHELM na najważniejsze bieżące tematy i zapytania dotyczące prawa praca.