Kary porządkowe i COVID-19

W najnowszym materiale z cyklu #5naPiątek mec. Aleksandra Baranowska - Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, wypowiada się na temat KAR PORZĄDKOWYCH z zakresu naruszania organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konsekwencjach związanych z nieprzestrzeganiem regulacji dotyczących przeciwdziałania pandemii COVID-19:

  • czy pracodawca może karać pracownika za brak dezynfekcji rąk, stanowiska pracy albo nieposiadanie maseczki ochronnej?
  • czy pracodawca może wprowadzić własny system kar porządkowych, obowiązujący na terenie zakładu pracy, np. w postaci mandatów lub żółtych i czerwonych kartek?
  • jakie konsekwencje mogą grozić pracodawcy stosującemu uproszczone rozwiązania porządkowe niepodparte przepisami prawa?
  • w jaki sposób pracodawca może reagować na naruszenia obowiązujących w firmie regulacji, przed nałożeniem kary porządkowej na zatrudnianego pracownika?