Inhalt

Tomasz Miś

Radca prawny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo zamówień publicznych
  • Gospodarka odpadami
  • Prawo umów handlowych
  • Prawo administracyjne

Ekspertyza

Tomasz Miś doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami. Współpracuje z klientami z sektora budowlanego (budownictwo drogowe, kolejowe), a także klientami z sektora gospodarki odpadami. Jest członkiem zespołu prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM.

Główne obszary zadań wykonywanych przez Tomasza Misia obejmują przygotowywanie projektów opinii i informacji prawnych oraz pism procesowych w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami.

Referencje

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej (wzoru umowy) oraz reprezentowanie zamawiającego w toku negocjacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na dostawę, montaż i serwis turbin wiatrowych o wartości 19 mln EUR netto

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej (wzoru umowy) oraz reprezentowanie zamawiającego w toku negocjacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie robót elektroenergetycznych w ramach projektu budowy farmy wiatrowej o wartości 21 mln PLN netto

  • przygotowanie umowy i przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą w projekcie modernizacji kotłów parowych w elektrociepłowni o wartości 60 mln EUR netto

  • przygotowanie umów oraz przeprowadzanie negocjacji z wykonawcami w projekcie budowy instalacji odsiarczania spalin dla trzech kotłów parowych w elektrociepłowni o wartości 115 mln PLN netto

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej (wzoru umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na redukcję NOx w kotłach elektrowni o wartości 150 mln PLN netto

Przebieg pracy zawodowej

Tomasz Miś pracuje w SDZLEGAL SCHINDHELM od sierpnia 2015 r.

W 2012 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest autorem pracy magisterskiej pt. „Koncesja na roboty budowlane jako szczególna kategoria partnerstwa publiczno-prywatnego”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Leona Kieresa. W czasie studiów odbywał praktyki zawodowe w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz we wrocławskich kancelariach prawnych.

Po studiach zdobywał doświadczenie zawodowe, biorąc udział w realizacji zadań inwestycyjnych i doradzając m.in. na rzecz podmiotów z branży energetycznej.

Od lipca 2017 r. wpisany jest na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu.