Inhalt

Tomasz Grumowicz

Radca prawny

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Procesy i postępowania arbitrażowe
  • Prawo spółek
  • Prawo umów handlowych

Ekspertyza

Tomasz Grumowicz pracuje jako radca prawny od 2002 roku. Doradza spółkom polskim i zagranicznym w obszarze prawa spółek, szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w zakresie nieruchomości, jak również w kwestiach związanych z postępowaniami sądowymi. Jest członkiem zespołu German Desk w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM.

Tomasz Grumowicz przygotowuje i analizuje projekty umów oraz innych dokumentów. Szczególne miejsce w jego praktyce zajmują umowy związane z nabywaniem nieruchomości lub korzystaniem z nich (np. umowy dzierżawy).

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami, a także w postępowaniach egzekucyjnych.

Jako członek działu German Desk na bieżąco zapewnia wsparcie klientom niemieckojęzycznym odnośnie do ich zamierzeń inwestycyjnych lub realizacji zawartych umów.

Referencje

  • doradztwo dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego działającym na Dolnym Śląsku oraz w Polsce
  • analizy umów oraz wzorców umownych z punktu widzenia zgodności z prawem
  • reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach cywilnych
  • prowadzenie spraw windykacyjnych
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek

Przebieg pracy zawodowej

Tomasz Grumowicz jest radcą prawnym w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od lipca 2015 roku.

W latach 1993-1998 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, Wydziale Prawa i Administracji.

W latach 1998-2002 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2002 roku jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

W latach 1997-2005 współpracował m.in. z polsko-niemiecką kancelarią prawną i innymi kancelariami, zajmując się doradztwem w zakresie prawa cywilnego, prawa umów handlowych, prawa nieruchomości, prawa administracyjnego i prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.