Marta Macyszyn-Śledzikowska

Radca prawny - obecnie na urlopie

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
  • Prawo pracy
  • Procesy i postępowania arbitrażowe
  • Prawo umów handlowych

Ekspertyza

Marta Macyszyn-Śledzikowska doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa pracy, jak również w kwestiach związanych z prawem procesowym. Jest członkiem zespołu prawa pracy w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM.

Główne obszary zadań wykonywanych przez Martę Macyszyn-Śledzikowską obejmują przygotowanie projektów umów o pracę, porozumień, dokumentów rozwiązujących stosunek pracy, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy.

Marta Macyszyn-Śledzikowska jest także odpowiedzialna za przygotowywanie newslettera dla klientów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Referencje

  • przygotowywanie projektów opinii i informacji prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego
  • bieżąca obsługa prawna wiodących spółek działających w Polsce oraz za granicą
  • udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Przebieg pracy zawodowej

Marta Macyszyn-Śledzikowska pracuje w SDZLEGAL SCHINDHELM od kwietnia 2014 r.

W latach 2008 – 2013 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończyła z wyróżnieniem.

W czerwcu 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Podstaw Prawno-Ekonomicznych Procesu Inwestycyjnego.

Od lipca 2017 r. wpisana jest na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.